آیا می توان از انجیل یوحنا ۲۶:۱۵ (زبان یونانی)در هنگامی که ع مشاهده پاسخ

برای روح القدس اتفاقا" در اصل زبان یونانی ضمیر مؤنث استفاده شده است و به هیچ وجه ضمیر مذکر برای او استفاده نشده است و این یکی از موضوعاتی است که در پاسخ به اسلام باید گفت که این به هیچ عنوان صحبت

Aug/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 449 بازدید 3  

به عنوان یک مسلمان که اعتقادی به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح ند مشاهده پاسخ

اگر به تثلیث اقدس شخص ایمان نداشته باشد، در ضمن ایمان ندارد و اعتراف نمی کند که عیسی مسیح خداوند است، همانگونه که در نوشتجات شما مشاهده می شود. برای نجات از گناه و رابطه با خدای زنده مهم است که قربانی

Jul/19/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 669 بازدید 3  

آیا نوح می بایست یک جفت از تمام حیوانات را می آورد(پیدایش 6: مشاهده پاسخ

این یک سؤال عجیبی است. واضح است که خواننده متن باب 6 پیدایش را اشتباه نقل قول کرده است، که هیچ ذکری از حیوانات "پاک" در آن نشده، در باب هفتم  خصوصا  حیوانات پاک و ناپاک تعریف شده ا

Jul/12/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 594 بازدید 4  

آیا داود پادشاه بعد از شکست فلسطینیان صندوق عهد را به اورشلی مشاهده پاسخ

این مشکلی نیست. اگر خواننده ادامه اول تواریخ را تا باب 15 می خواند، متوجه می شد که داود بعد از شکست دادن فلسطینی ها، صندوق را به اورشلیم آورد. دلیل این مطلب این است که، قوم اسرائیل صندوق عهد را د

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 583 بازدید 0  

آیا سردار لشکر مردان قوی، داود نیزه اش را برداشت و 800 نفر ا مشاهده پاسخ

امکان دارد که این دو نویسنده، دو رویداد مختلف را شرح می دهند، یا اینکه یکی قسمتی از واقعه را بیان کرده در حالی که دیگری شرح کامل ماجرا را داده است.    منبع مقاله: www.debate.co.uk ت

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 507 بازدید 0  

آیا پادشاه یهویاکین سه ماه بر اورشلیم حکومت کرد( دوم پادشاها مشاهده پاسخ

در اینجا نیز همچون چالشهای قبلی می بینیم که نویسنده  کتاب تواریخ ایام، اعداد دقیق تری بکار برده تا نویسنده پادشاهان که شماره های کلی برای نگارش ماه ها به کار برده، با در نظر داشتن این مطلب که ده

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 474 بازدید 0