چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ سؤالی که شما کرده اید در مقالات بسیاری به تفصیل پاسخ داده شده است. برای سهولت کار شما، یکی از این مقالات را برای شما در زیر درج می کنم: آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خد

Jul/25/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0  

اگه امکان داره در مورد غسل تعمید عیسی میسح توسط یحیی توضیح ب مشاهده پاسخ

علت اینکه عیسی مسیح به دست یحیی تعمید گرفت این بود که به نمایندگی تمام بشریت و بخاطر اینکه به جانشینی تمام بشریت می بایست گناهانمان را بر خود بگیرد، به دست یحیی تعمید گرفت. پیروز و سربلند باشید.

Jul/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

چه کسی یا چه کسانی حضرت مسیح را به قتل رساند؟ مشاهده پاسخ

سؤال بسیار حساسی کردید که در تاریخ در این مورد بحثهای بسیاری به عمل آمده است، اما آنچه مسلم است نه فقط رهبران مذهبی یهود و مقامات رومی در این امر دست اندرکار بوده اند، کلام خدا به ما نشان می دهد که هر

Jul/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 132 بازدید 0  

عیسی مسیح در مدتی که مصلوب شد به کجا رفت آیا به نزد خدا رفت مشاهده پاسخ

او بر روی صلیب به دزدی که بر صلیب کناری او مصلوب بود، فرمود: " امروز با من در فردوس خواهی بود." پس کاملا" روشن است که او به فردوس رفت. موفق و کامیاب باشید، کشیش ورژ باباخانی

Jun/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 130 بازدید 0  

در کتاب اشعیای نبی فصل 53 ایات 1 تا 12 که در مورد کسی پیشگو مشاهده پاسخ

اگر به اشعیاء 53 به دقت نظری بیفکنیم، چند نکته قابل ملاحظه در صحت اطمینان مسیحیان از اشاره این پیشگویی به عیسی مسیح برمی خوریم که در زیر به آنها اشاره ای مختصر می کنم: 1- این شخص که اشعیاء در باره

Jun/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 134 بازدید 0  

عیسی مسیح برای ما چه کار میکند؟( عیسی مسیح برای یک شخص چه کا مشاهده پاسخ

سؤال شما خیلی کلی می باشد و پاسخ آن بسیار طولانی و جوانب مختلفی را شامل می شود. اما به چند نکته در باره سؤال شما اشاره ای می کنم: 1- عیسی مسیح نمونه کاملی از پاکی و قدوسیت و فروتنی و محبت و وفاداری

Jun/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 136 بازدید 1