پیام کریسمس: نترسید! نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است مشاهده پاسخ

" نترسید! هراسان نباشید." فرشته با چنین کلماتی با زکریا، مریم، یوسف و درنهایت با گروهی از شبانان در کنار درۀ بیت الحم سخن گفت.  « نترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

پیام کریسمس: عیسی کجا، آخور کجا! مشاهده پاسخ

آیا می‌توان انتظار داشت که عیسی مسیح، آن پیام‌آورِ عالی مقام و بلند مرتبه، در کمال تنگدستی و تهیدستی در طویله به جهان آمده، در قنداقه پیچیـده و در آخور خوابانیـده شـده باشـد؟ چـرا مسیحیان پا

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

پیام کریسمس: رمزگشایی از گران ترین هدیه ها! مشاهده پاسخ

و بلاجماع سّر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده به جلال بالا برده شد" اول تیموتائوس 3:16 و اما

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

پیام کریسمس: افرادی که هنگام میلاد مسیح حضور داشتند! مشاهده پاسخ

میلاد عیسی مسیح مانند شخصیت خودش نیز مربوط می شد به مردم و رابطه با آنها. در میلاد مسیح افراد مختلفی حاضر بودند. مجوسیان، شبانان، هیرودیس، فریسیان و رهبران مذهبی، فرشتگان، مریم و یوسف و در ضمن حیوانات

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

شکست تاریکی: روایت یوحنا از میلاد مسیح مشاهده پاسخ

«آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. زن آبستن بود و فریادش از درد زایمان بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

در انجیل لوقا باب۲ عیسی مرد مفلوج رو از گناه پاک میکنه و گنا مشاهده پاسخ

کفاره گناهان بشر چه پیش از مصلوب شدن مسیح و چه پس از آن واقعه، با نگاه به کاری که بر روی صلیب انجام شد، عملی می شد، یعنی افرادی که در عهد عتیق به سر می بردند با اقدام به عملی نمادین مانند قربانیه

May/23/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0