آيا تالوس مورخ قرن اول بوده؟ آيا او به تاريكی درهنگام مصلوب مشاهده پاسخ

يكي از نويسندگان غير مذهبی كه در اين درباره مي نويسد تالوس (thallus) است. اواحتمالا" در حدود سال ٥٢ ميلادی كتاب دنيای مديترانه شرقی را از زمان جنگ های تروژان تا روزگار خودش به نگارش درآورد. با کم

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح گفت فکر کرده اید برای صلح آمدم بلکه برای جدایی مشاهده پاسخ

حدس می زنم سؤال شما مربوط  به آیات انجیل متی 10: 34-36 می باشد. اگر به آیات بعد از این آیه ای که اشاره کرده اید، توجه کنید ( روش تفسیر کتاب مقدس این است که آیات قبل و بعد را یعنی زمینه آیه را برا

Aug/28/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

در آخر زمان که عیسی مسیح می آیند ، چه اتفاقی میفته و در چه مشاهده پاسخ

15 فصل آخر کتاب حزقیال نبی و بسیاری آیات دیگر کتاب مقدس، بیان کننده این مسئله هستند که قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم یعنی پس از ربوده شدن کلیسا و نیز در ایام سلطنت هزار ساله مسیح تماما" نجات خوا

Aug/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

در قسمتهايي از كلام وقتي عيسي معجزه شفارا انجام مي داد به شخ مشاهده پاسخ

دلیل این مطلب که عیسی مسیح گاهی اوقات از کسی که برایش معجزه شفا یا زنده شدن از مردگان و یا اخراج ارواح پلید رخ داده بود، می خواست که به کسی نگوید یا بگوید، کنترل زمان تحریک شدن رهبران یهود برای مصلوب

Aug/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

پیام صلیب چیست؟ مشاهده پاسخ

پیام صلیب شامل بخشش گناهان و رابطه با خدا و انسانها در صلح و صفا و پاکی گناهان و آرامش باطنی و بسیاری برکات زیاد می باشد.  شاد و پیروز باشید.

Jul/25/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0  

نام سرباز رومی که پای صلیب عیسی مسیح بود چه بود؟ مشاهده پاسخ

در پای صلیب عیسی مسیح سربازان رومی زیادی بودند. اما شاید منظور شما سروان یا یوزباشی ای باشد که زیر صلیب مسیح اعتراف کرد که او حقیقتا" پسر خداست!!! اسم ایشان در اناجیل ذکر نشده است. موفق باشید.

Jul/25/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 0