در ابتدای کتاب متی در باب دوم میبینم که عده ای از مجوسیان ب مشاهده پاسخ

اتفاقاً شما به مثل خیلی خوبی اشاره کرده اید. چون عیسی مسیح در این مثل می خواهد بگوید او آن ارباب است و به این خاطر کلمه پرستش را در رابطه با آن ارباب استفاده می کند. در ضمن، تنها این دو آیه نیستند که

Apr/02/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد یا افسانه است؟ مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما باید بگویم که تنها گروهی که مصلوب شدن مسیح را منکر هستند، مسلمانان می باشند و در طول تاریخ پیش از اسلام، مصلوب شدن مسیح امری تاریخی و واقعی بوده است!!! جهت اطلاع شما مقاله زیر

Mar/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

عیسی مسیح جسم شد یا جسم پوشید؟ مشاهده پاسخ

مطابق متن صریح کلام خدا، عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و او انسان کاملی شد و نه اینکه شباهت به انسان داشت یا ظاهر انسانی به خود گرفته بود. او یک انسان به تمام معنا و کامل و نیز خدا به تمام معنا

Mar/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

مرگ هيروديس در ويكى پديا و بقيه منابع از جمله كتاب مقدس تفسي مشاهده پاسخ

تاریخ تولد مسیح، چنانکه در دنیا مرسوم است در واقع تاریخ دقیقی نیست و عیسی مسیح در واقع 4 الی 6 سال پیش از تاریخی که امروزه در دست داریم متولد شده و حتی در بسیاری از نمودارهای تاریخی کتابمقدس ها تاریخ

Mar/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1  

چگونه ممکن است که عیسی مسیح بر صلیب، به لعنت تبدیل شد؟ مشاهده پاسخ

روی صلیب تمام گناهان بشر بر عیسی قرار گرفت و به همین دلیل قضاوت و محکومیت الهی نیز بر او قرار گرفت. گناهان ما به هیچ عنوان نمی توانست بدون انتقال مجازاتی که به همراه داشتند، بر عیسی مسیح منتقل شو

Mar/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1