عیسی مسیح برای ما چه کار میکند؟( عیسی مسیح برای یک شخص چه کا مشاهده پاسخ

سؤال شما خیلی کلی می باشد و پاسخ آن بسیار طولانی و جوانب مختلفی را شامل می شود. اما به چند نکته در باره سؤال شما اشاره ای می کنم: 1- عیسی مسیح نمونه کاملی از پاکی و قدوسیت و فروتنی و محبت و وفاداری

Jun/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 1  

در رابطه با رستاخیز سرورمان عیسی مسیح همیشه این سؤال ذهن من مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است و در صورتی که سؤالی دارید می توانید در قسمت جستجوی وب سایت پرپاسخ دات کام واژه های اصلی خود را به ترتیب جستجو کنید و بالآخره می توانید پرسش و پاسخ مورد نظر خو

Jun/11/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 1  

درود،چرا عیسی مسیح گفت بعد از من احمد خواهد اومد؟ منظور او چ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، در هیچ جای انجیل و کتاب مقدس گفته نشده که احمد نامی خواهد آمد. جهت پاسخ به این سؤال شما در وب سایت پرپاسخ مقالات مفصلی نوشته شده که یکی از آنها را  در

Jun/09/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 0  

در رابطه با الوهیت مسیح اگر ایشان خدا است یعنی اینکه تمام مم مشاهده پاسخ

حکومت بر زمین و همه جانداران و گیاهان و طبیعت آن به انسان سپرده شد (پیدایش 1: 28-30). اما انسان با تسلیم کردن این حکومت به دست شیطان، قانونا" حکومت و تسط بر زمین را به شیطان سپرد. برای همین است ک

Jun/06/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 270 بازدید 3  

1چرا خداوندباجسمش به آسمان رفت درحالیکه میگیم جسم ما فانی پذ مشاهده پاسخ

1- در مسیحیت جسم یا بدن، چیزی ناپاک یا بد به حساب نمی آید و در ثانی بدنی که عیسی مسیح با آن به آسمان صعود کرد، بدنی پرجلال بود که پولس رسول آن را بدن روحانی می نامد. بدنی غیرفانی و نه از جنس این بدن ف

Jun/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 1  

در رابطه با الوهیت مسیح: اگه ایشان ذات الهی داشته باشد و در مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در عین حال خدای کامل و انسان کامل بود. او گاهی با جنبه بشری خود با مسائلی برخورد می کرد و گاهی با جنبه الهی خود. او در ضمن اینکه می توانست روی آب راه برود ولی تشنه نیز می شد. در ضمن اینکه با

Jun/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0