تعمید در روح القدس چیست؟ مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ال

Aug/09/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1847 بازدید 8  

نماز های صبحگاهان (بکور) و نماز ساعت سوم و ششم و نهم و یازده مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره شده که پیوسته در روح دعا کنیم و عیسی مسیح فرمود برای دعا به خلوت خود برو و با پدر نهان بین خود صحبت کن. هیچ اشاره ای به نمازهایی که شما نوشته اید در کتاب مقدس وجود ندارد. در مسیحیت

Jun/15/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 690 بازدید 3  

آیا از پشت افتادن زمانیکه برای شخصی دعا می شود درست است؟ مشاهده پاسخ

در مورد دعا برای افراد و افتادن آنها به پشت یا به رو چند توضیح لازم است: در کتاب مقدس بارها می خوانیم که افراد به رو در حضور خدا افتاده اند. مثلا" یوحنا وقتی با مسیح زنده روبرو شد در کتاب مکاش

Mar/21/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1149 بازدید 0  

آیا این قابل قبول است که برای یک چیز مکررا دعا کنیم؟ آیا بای مشاهده پاسخ

در لوقا 18: 1-7، عیسی مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق او را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا،

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 740 بازدید 4  

چطور می توانم جواب دعاهایم را از خدا بگیرم؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم عقیده دارند که دعایی که از خدا خواسته شده و انجام می شود، جواب داده شده است. اگر دعایی انجام نشود، فکر می کنند که آن دعا جواب داده نشده است. بهر حال، این درک اشتباهی از دعاست. خدا هر د

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 884 بازدید 6  

اینکه به اسم عیسی مسیح دعا کنیم یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

دعا به اسم عیسی مسیح در انجیل یوحنا 14 : 13-14، گفته شده است "و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آنرا بجا خواهم آورد.&qu

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1022 بازدید 3