رودولف بولتمان که بود؟ مشاهده پاسخ

رودولف بولتمان ( 1884-1976) یکی از با نفوذ ترین دانشمندان و الاهی دانان قرن بیستم است. او پسر یک کشیش لوتری بود، و در دانشگاه ماربورگ (آلمان) پروفسورعهد جدید شد. بولتمان در تفکر "غیراسطوره ا

Jun/29/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 2  

مسیحیت سِلتیک چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت سِلتیک جنبشی نوین است که مراسم قدیمی کلیسای جزیره های انگلیسی را با مسیحیت معاصر ترکیب می کند. مراکز این جوامع بیشتر در صومعه است که افراد می توانند از کلیسا های متفاوت شرکت کنند ( پروتستان و غ

Jun/18/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 2  

نظر مسیحیت و کتاب مقدس در باره عرفان از هر نوع آن چیست؟ مشاهده پاسخ

در عرفان چیزهایی که بسیار شاهد آن هستیم: زهدانیت و جدایی از دنیا و لذات آن و عبادت و دریافت مکاشفه و حل شدن جزء در کل که بعضی اوقات اشاره به حل شدن و محو شدن انسان در پرستش و زهدانیت در کل که خدا

Feb/15/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 296 بازدید 1  

چراهمه ادیان پس از رفتن پیامبرانشان دچاراختلاف می شوند؟ در مشاهده پاسخ

مسلما" با گذشت زمان تغییراتی در طرز عبادت و رهبری و حتی بعضی از اعتقادات فرعی کلیسایی در تاریخ کلیسا به وجود آمده، اما ما مسیحیان یعنی هم کاتولیکها و هم پروتستانها و هم ارتدوکسها به اصول متحدی ما

Jan/19/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 361 بازدید 2  

با سلام دوست عزيزي كه غير تثليثي هستند از من سؤال كردند چرا مشاهده پاسخ

تعالیم افراد غیرتثلیثی کاملا" مخالف کلام خداست. تعالیم افراد غیرتثلیثی برگرفته از بعضی آیات منتخب می باشد و نه از کل متن کتاب مقدس. وقتی در اعمال رسولان، رسولان مسیح مردم را به اسم عیسی مسیح تعمی

Nov/27/2017 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 409 بازدید 0