من چند وقته که درگیر مناظره با شاهدان یهوه شدم. این فرقه شدی مشاهده پاسخ

برای اطلاع شما، شاهدان یهوه و رهبران آنها در طول تاریخ پیدایی این بدعت، نه فقط در باره کلام خدا و زبان عبری و یونانی اطلاعات کافی ندارند بلکه بارها در دادگاه های گوناگون به خاطر عدم آگاهی آنها از این

Oct/01/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 0  

مروری كوتاه درباره نوشته های منتسب به تومای رسول: انجيل توما مشاهده پاسخ

توما یكی إز شاگردان مطرح عبسی مسيح بود ونسبت به ساير شاگردان مسيح؛ اطلاعات بيشتری از او دردسترس است. تنها در انجيل يوحنا از او بنام توأم ياد شده كه اين می تواند  thomas را به معنای دوقلو ياداو

Jul/05/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 285 بازدید 5  

رودولف بولتمان که بود؟ مشاهده پاسخ

رودولف بولتمان ( 1884-1976) یکی از با نفوذ ترین دانشمندان و الاهی دانان قرن بیستم است. او پسر یک کشیش لوتری بود، و در دانشگاه ماربورگ (آلمان) پروفسورعهد جدید شد. بولتمان در تفکر "غیراسطوره ا

Jun/29/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 2  

مسیحیت سِلتیک چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت سِلتیک جنبشی نوین است که مراسم قدیمی کلیسای جزیره های انگلیسی را با مسیحیت معاصر ترکیب می کند. مراکز این جوامع بیشتر در صومعه است که افراد می توانند از کلیسا های متفاوت شرکت کنند ( پروتستان و غ

Jun/18/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 2  

نظر مسیحیت و کتاب مقدس در باره عرفان از هر نوع آن چیست؟ مشاهده پاسخ

در عرفان چیزهایی که بسیار شاهد آن هستیم: زهدانیت و جدایی از دنیا و لذات آن و عبادت و دریافت مکاشفه و حل شدن جزء در کل که بعضی اوقات اشاره به حل شدن و محو شدن انسان در پرستش و زهدانیت در کل که خدا

Feb/15/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 1  

چراهمه ادیان پس از رفتن پیامبرانشان دچاراختلاف می شوند؟ در مشاهده پاسخ

مسلما" با گذشت زمان تغییراتی در طرز عبادت و رهبری و حتی بعضی از اعتقادات فرعی کلیسایی در تاریخ کلیسا به وجود آمده، اما ما مسیحیان یعنی هم کاتولیکها و هم پروتستانها و هم ارتدوکسها به اصول متحدی ما

Jan/19/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 386 بازدید 2