بیوگرافی آقای علی خیراندیش

من درهفت جولای۱۹۵۶ در لاهیجان از شمال ایران، در یک خانواده کارگری بدنیا آمدم. دوره کودکی ونوجوانی من بطور معمول سپری نشد چرا که این ایام ، آغازی بود برای فکر کردن وخواندن و پرسش هایی که در درون و اطرافم وجود داشت. 
در دوره جوانی ومرحله دبیرستان و ایام بعد از آن، با مسائل اجتماعی و مکتب های فکری وسیاسی آشنا شدم واین شناخت مرا به چالش ها، واندیشه های متفاوت فکری وسیاسی کشاند ومحصول  این دوره، جز تجربه های تلخ، اعتراض به وضع موجود، زندان و دربدری و خانه بدوشی، چیزی به همراه نداشت چرا که فکر می کردم علی آباد هم دهی است، در حالیکه علی آباد کوره دهی هم بیش نبود.
یکسال پس از انقلاب، با زنده یاد دکتر مهدی فاتحی اشنا شده و به  دنبال آن، به مسیح  ومسیحیت ایمان آورده و تحت مراقبت های روحانی برادر مهدی فاتحی وهمراه او زنده یاد ست یقنظر قرار داشته و در کلیسای جماعت ربانی تهران نیز تعمید گرفتم .
در کارنامه شغلی من، می توان مشاهده کرد  که بعد از اتمام دانشگاه تربیت معلم، تقربیا مدت هیجده سال دبیر ریاضی مدارس تهران بوده، و به تدریس دروس ریاضیات مشغول بوده ام.  
خدمات کلیسایی من نیز شامل چند دوره کوتاه مدت، از جمله  شبانی کلیسای خانگی درتهران، ودر خارج از کشور در  دوره های متفاوت،شبانی کلیسا در بلژیک و پاریس می باشد.
 بیشترین  فعالیت  وانرژی من بر روی پژوهش ومطالعه، نوشتن و یادگیری، متمرکز بوده که این عوامل، انگیزه مرا برای رسیدن به یک زندگی هدفمند مسیحی بیشترنموده اند.
آخرین اینکه، پیشه من شاگردی و کارنامه کوچک زندگی من، آموختن است. 

 

Sep/14/2018 عمومی 1090 بازدید  

نظرات کاربران


ارسال نظر