محمد که بود؟

پاسخ: محمد بنیان گزار اسلام است و به عنوان پیامبر مسلمانان و بهاییان شناخته میشود. در واقع، برای مسلمان شدن، کافیست که به زبان آورده شود که " هیچ خدایی به جز الله نیست، و محمد رسول اوست. "

محمد بین سال های ۵۷۰  تا ۶۳۲ میلادی میزیسته و اهل شهر مکه در نزدیکی دریای سرخ بوده که امروزه شهری در عربستان صعودی میباشد. در کودکی یتیم بوده و توسط عمویش ابو طالب بزرگ شده و به کار تجارت مشغول بوده.
محمد فردی مذهبی بود و اغلب در کوه برای دعا به خلوت می نشست. در یکی از این خلوت ها، اعلام کرد که جبرئیل فرشته با وی ملاقات کرده و مکاشفه ای از الله به او داده. الله نامی است که مسلمانان برای خدا استفاده میکنند. محمد بعد ها مکاشفه های دیگری از الله را گزارش داده و مسلمانان او را به عنوان آخرین و بزرگ ترین پیامبر خدا برای بشر میشناسند.

محمد ادعا کرد که خدا یکی (واحد) است و تثلیث وجود ندارد و عیسی به ساده گی پیامبری مانند آدم، نوح، ابراهیم، موسی و البته مانند خود محمد بوده. وی همچنین تعلیم داد که اطاعت کامل یا تسلیم کامل تنها راه جلب رضایت الله میباشد (واژه اسلام همان مفهوم تسلیم بودن یا تسلیم شدن را میدهد). مسلمانان معتقد هستند که محمد مذهب "حقیقی" اسلام را، که دنیا آنرا مخدوش کرده بود، بازیابی نمود.

محمد در اوایل کارش پیروان زیادی نداشت. بسیاری از قبایل مکی بر ضد او و پیغامش بودند. محمد برای حفاظت از خود به سوی شمال و به شهر مدینه مهاجرت کرد. پس از هشت سال درگیری با قبیله های مکی، ده هزار پیرو گرد خود آورد و اسلحه به دست گرفته و به سوی مکه رفتند. او و پیروانش مکه را تسخیر کردند و بت های آنجا را ویران نمودند. شهر مکه نسبتا آسان به دست محمد و یارانش افتاد و مقاومت و خونریزی زیادی رخ نداد.

محمد و پیروانش از مکه شروع کردند به ویران کردن همه بتکده هایی که در غرب عربستان بود و موفق هم شدند. بقیه عمر محمد صرف رواج و رشد دادن اسلام از طریق جنگ شد. گاهی هم محمد با استفاده از ثروتی هنگفتی که به دنبال غارت و غنیمت های جنگی به دست آورده بود، تلاش به تطمیع و جلب مردم به اسلام میکرد و گاه هم با کشور گشایی و ایجاد ترس و وحشت. مسلمین در شبه جزیره عربستان با جنگ، قبیله های عرب را یکی پس از دیگری تسخیر میکردند. هنگامی که به شهری هجوم میبردند، محمد شرایط صلح را به آنها اعلام میکرد: به اسلام به عنوان تنها دین حقیقی ایمان بیاورید، از محمد پیروی کنید و هیچ مشکلی نخواهید دشت. اگر شهری این شرایط را نمیپذیرفت، نیرو های محمد به آن شهر حمله میکردند.یکی از یاران محمد به نام عبدلله بن عمر میگوید: " رسول الله (محمد) فرمود: خداوند (الله) به من امر کرده که با مردم آنقدر بجنگم تا اعتراف کنند که هیچ خدایی به جز الله شایسته پرستش نیست و محمد رسول اوست، و نماز را به طور کامل به جا بیاورند و باج تعیین شده (جزیه) را بپردازند. اگر همه این کار ها را انجام دهند جان و اموالشان در امان خواهد بود." (از کتاب صحیح بخاری جلد اول، فصل ۲ شماره ۲۴)

محمد ادعا میکرد که مکاشفه ها از الله تا پایان عمرش ادامه دشت و به او میرسید. این مکاشفه ها پس از مرگش جمع آوری شد و اعلام گردید که مقدس هستند و تبدیل شد به کتابی که امروز قران نامیده میشود و برای مسلمانان مقدس است. کتاب های دیگری که برای مسلمانان اهمیت زیاد دارد، کتاب های حدیث هستند که شامل تعلیم ها، گفته ها و اعمال محمد میباشند. و نیز کتاب های تفسیر قرآن.

بر پایه محتویات مکاشفات محمد، به ویژه انکار طبیعت تثلیث خداوند و این تعلیم که نجات بر اثر اعمال ما امکان پذیر میشود و نیز انکار الوهیت عیسی مسیح، مسیحیان معتقد هستند که مکاشفات محمد دروغین است و منبع آن خدای یگانه حقیقی نمیباشد.
در حقیقت تفاوت بین خدای مسیحیت و خدای اسلام، علیرغم ادعای محمد در این مورد که مکاشفاتش از سوی خدای آدم، ابراهیم، موسی، عیسی و غیره میباشد، بیش از آن است که بتوان هر دو را یک خدا دانست. رحمت و بخشش الله بستگی به اعمال پیروانش دارد. بر عکس آن، خدای کتاب مقدس، همواره به پیروانش وعده داده که که بخشش وی از فیض خداوند و ایمان سر چشمه میگیرد و نه از کار های نیک انسان.
(کتاب پیدایش فصل ۱۵ آیه ۶، خروج فصل ۳۴ آیه های ۶ تا ۹ و مزمور ۱۳۰ آیه ۳)

 

 Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross by Norm Geisler and Logos Bible Software.

ترجمه: سیروس ترابی

 

          

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 763 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر