چگونه بدانیم و مطمئن باشیم که به عنوان یک ایماندار حضور خدا را در زندگی شخصی خود داریم؟

خدا همیشه و در همه جا حاضر است اما این ما هستیم که از حضور او بهره نمی بریم و چشمان ما نسبت به حضور او بسته است. برای اطمینان از حضور خدا در زندگیمان در مرحله اول می بایست از گناهان خود بازگشت 180 درجه بکنیم و بعد زندگی و وجود خود را تسلیم عیسی مسیح خداوند بکنیم و دائما در مصاحبت و رفاقت صمیمانه با او باشیم و کلام او را چون رزق روزانه مان مطالعه کنیم و با کمک روح خدا مکاشفه کلام خدا را داشته باشیم. عیسی مسیح فرمود باکره هایی که چراغدانهای آنها روغن کافی و نور برای روشنایی داشتند، همیشه بیدار و از حضور خدا بهره می جستند. روغن، نمادی از روح خدا و نور چراغ، نمادی از کلام خدا است. کلیسای مسیح و ایمانداران او به باکره هایی تشبیه شده اند که خود را به گناه و کثافات این دنیا آلوده نکرده اند و برای خدا زندگی مقدسی را پیشه کرده اند و خود را آماده استقبال از داماد آسمانی کرده اند که به زودی به این جهان برمی گردد.

Jan/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر