من حدود 4 سال است که ایماندارهستم و یکسالی هست که به آلمان آمدم درشهرهالبشتاد ایالت زاکسن انهالت ودر یک کلیسای اِفانگلیش باپتیستی تعمید گرفتم ولی بعدازترانسفری به شهر کوچکی به یک کلیسای دولتی برای عبادت روزهای یکشنبه می روم. تفاوت‌های زیادی در هردو کلیسا هست. اینکه تو کلیسای جدید تعمید بچه ها رو انجام می دن واینکه کشیش کلیسا صلیب میکشه. سؤالم اینه که ازنظر ایمانی بعدها دچار مشکل عقیدتی چند گانگی نمیشم واینکه من یک پناهجو ام ودر دادگاه اول منفی گرفتم. می خوام ببینم تو دادگاه دوم هم مورد بازخواست تفاوت دوکلیسا که برای عبادت انتخاب کردم نمیشم؟بخاطر تفاوت منظورم هست ممنون میشم من و راهنمایی کنید؟

می دانم که در اثر شرکت در دو کلیسا با دیدگاه های متفاوت گیج شده اید، اما مهم این است که شما خود را تسلیم عیسی مسیح کرده باشید و او را با مطالعه کتاب مقدس و دعا پیروی کنید و هر روزه با شرکت در مشارکتهای کلیسایی که در آن احساس خانواده و گرمی خانواده و محبت مسیحی را بکنید، در ایمان خود رشد کنید و نیز مهم است که تغییری که مسیح در شما بوجود آورده با دیگران در میان بگذارید و باعث نجات اطرافیان خود نیز بشوید.

در باره جواب دادگاه، مهم است که به ایشان بگویید که شما به مسیحِ کتاب مقدس ایمان آورده اید و خود را مسیحی و پیرو مسیح می دانید و فعلاً به کلیسایی که در همسایگی شماست می روید و در جستجوی کلیسایی هستید که خود را در آن متعلق بدانید و بیشتر گرمای خانواده کلیسایی را در آن احساس کنید.

موفق باشید.

May/12/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر