"چرا در ابتدای دعای ربانی می گوییم: "ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد؟

وقتی شاگردان عیسی مسیح از او پرسیدند: " دعا کردن را به ما بیاموز." عیسی مسیح دعایش را اینچنین آغاز کرد: " ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد." چرا؟

در تمام عهد عتیق خدا بارها خود را به عنوان پدر قوم اسرائیل معرفی کرده بود و معرفی خدا به عنوان پدر آسمانی، امری تازه برای شاگردان عیسی مسیح نبود. خدای پدر در جایگاه آسمانی خود به عنوان خالق و پدر جمیع زندگان، برای نیازها و خواسته های ما تدارک می بیند، همچنبن خالق و مبدأ وجود ما است و نیز خدا پدری است که برای ما فکر می کند و برای حال و آینده ما نقشه دارد، و با همه اینها، چه تشابهی است بین نقش پدران زمینی ما و خالق آسمانی ما. در ضمن در این آیه عیسی مسیح، خدای پدر را پدر "ما" خطاب می کند. یعنی به یک جماعت و یا اجتماع اشاره دارد. خدای پدر، پدر کلیسای مسیح و تمام مسیحیان به عنوان یک جامعه الهی می باشد.

او در جایگاه آسمانی قرار دارد، یعنی فراتر از هر آفرینشی که او آفریده! و به این علت پدر " آسمانی" نامیده شده. و الاهیات آسمان مسئله ای بسیار بسیط است که بحثی جداگانه دارد که در حوصله این مبحث ما نمی گنجد.

و نام این پدر، مقدس است. کلمه مقدس در کتاب مقدس به معنای جدا شده می باشد. نام خدای پدر نامی است بی نظیر که می بایست برای آن احترام،عشق، علاقه ، وقف، تسلیم و سرسپردگی جداگانه ای داشت.

البته این خلاصه تفسیری است که از این چند کلمه دعای عمیق خداوند ما عیسی مسیح، می توان برداشت کرد و در توصیف و تشریح این دعا، در دنیای مسیحی کتابهای عمیق و حجیمی نگاشته شده است که در صورتی که به زبان انگلیسی تسلط دارید تشویقتان می کنم به این کتابها مراجعه کنید. اما به فارسی نیز کتابی با عنوان" دعای خداوند" نگاشته دوست عزیز و همکار ما در ملکوت خدا، ادوین کشیش آبنوس وجود دارد که می توانید آن را تهیه کنید.

Feb/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 505 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر