آيا معجزات كتاب مقدس برگرفته از افسانه هاى بت پرستان است؟

ايرادى كه دائماً بر معجزات كتاب مقدس، بخصوص معجزاتى كه عيسى انجام داده است مى گيرند، اينست كه آنها الهام گرفته و برگرفته ازداستانهاى بت پرستان مى باشند. به ما گفته شده است كه شفا، ديوزدگى، تولد از باكره، و قيام جملگى وقايع متداول در دوران باستان بوده اند. پس برداشت ضمنى اينست كه كتاب مقدس فرقى با اسناد مذهبى ديگر نمى كند. و شايد حتى مسيحيان از اسناد ديگر استفاده كرده اند. درست است كه داستانهاى بى شمارى از معجزات زينت بخش دنياى كهن بوده اند، اما به اين معنى نمى باشد كه كتاب مقدس از آنها كپى بردارى كرده است. گرچه در برخى گروههای معروف ترويج يافته، اين فرضيه در سطوح مختلف اشتباه برداشت شده است.  درست است كه برخى محققان بر شباهتهاى بين حكايتهاى معجزات بت پرستان و كتاب مقدس تاكيد مى كنند، اما مى بايست بر تفاوت هاى رايج تر و عميقترموجود نيز تكيه كرد. به طور مثال، معمولا فاصله فلسفى عميقى ميان زمينه هاى كتاب مقدسى و بت پرستى با توجه به معجزات ذكر شده وجود دارد. طرز فكر بت پرستان در برگيرنده الگوهاى تكرارى دوره اى در طبيعت بوده كه با چرخه هاى فصلى مشخص شده اند. در مقابل، فلسفه تاريخ يهود به طور خطى حركت مى كند از يك واقعه به واقعه اى ديگر، كه با اعمال عظيم خداوند به اوج مى رسد. علاوه بر اين، داستانهاى بت پرستان با اشخاصى كه هرگز در تاريخ زندگى نكرده بودند مانند هركول كه در اسطوره يونان باستان بود سر و كار داشتند، حال آنكه عيسى و ديگر اعجازگران كتاب مقدس، بدون شك بطور واقعى زندگى كرده اند. همچنين، محققان به اين نكته اشاره كرده اند كه داستانهاى بت پرستان هرگز در فلسطين كه نگرش بسيار متفاوتى غالب بود تأثير گذار نبوده اند.  جاى تعجب است كه تقريباً هيچ يك از داستانهاى معجزات در دنياى باستان، حتى گزينه اى مناسب براى  معجزات الهام بخش عيسى نبوده اند. تعدادى كمى از اين حكايتهاى باستانى هم به  قبل از عهد عتيق بر مى گردد و هم تقريباً نزديك به زمان معجزات مسيح است. بنابراين، ثابت كردن برابرى بين آنها دشوار است.   با توجه به قيام (زنده شدن) عيسى، نارسايى راه حل مطرح شده حتى آشكارتر نيز مى شود. نوشته ها بوضوح مشخص مى كنند كه قهرمانان برجسته بت پرستان كه زنده شدند، به بعد از عهد عتيق برمى گردند. محققان آگاهند كه برخى از آموزه هاى مذهبى باستانى كه از مسيحيت رونويسى كرده اند، و قيام عيسى مى تواند يكى از اين نمونه هاى الگوبردارى شده باشد! بنابراين دلائل بسيارى وجود دارد كه داستانهاى كتاب مقدس، برگرفته ازمتون بت پرستان نيستند. مهمترين پاسخى كه به سادگى بيان شده اينست: دلايل بسيارى براى باور اين حقيقت وجود دارد كه عيسى حقيقتاً در زمان خدمت خود معجزات بسيارى انجام داده بود. در واقع، تقريباً همه محققان انتقادى معاصر قبول دارند كه عيسى كارهاى بسيارى انجام داده كه يا مى توان آنها را معجزه يا اخراج ارواح ناپاک ((Exorcism ناميد. از همه مهمتر، مدارك باورنكردنى بيشمارى وجود دارد كه ثابت مى كنند عيسى حقيقتاً از مردگان برخاست. به طور مثال، ما گزارشات معتبرى از نويسندگان زيادى داريم مبنى بر اينكه بسيارى اعلام كردند كه واقعاً عيساى قيام كرده را ديده بودند. مهمترين شاهد پولس رسول، شاهد عينى كه چنين شهادتى را داده است. پس نبايد از اين نكته غافل باشيم كه تعدادى از شاهدين اوليه و موثق (از جمله شكاكان سابق پولس و يعقوب) با ايمان اعلام كردند كه عيسى قيام كرده را ديده اند، كسيكه به خاطر او حاضرشدند جان خود را بدهند. اين خيلى فراتر از تأثير پذيرفتن از داستانهاى قديم است، بسيارى به خاطر اعتقاد راسخ خود به اينكه آنها حقيقتاً عيساى قيام كرده را ديده بودند، جان خود را از دست دادند. حال آنكه داستانهاى بت پرستان چنين اعتقاد و ايمانى را شرح نداه اند.

نويسنده: گرى آر هابرماس

ترجمه: الهام ربیع نژاد        

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 710 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Alen

    Be nazare man tamame in dastanhaye gadimi va afsaneha ham baraye in dorost shode ya gofte shode baraye amade kardane mardom baraye amadane Isaye khodavand bude aar


ارسال نظر