آیا طبق کلام خدا ایمانداران در روز داوری قضاوت خواهند شد یا خیر؟

هیچ محکومیتی بر کسی که در مسیح زندگی می کند، یعنی از گناهانش بوسیله قربانی مسیح پاک شده و با او رابطه دارد و زندگی پاک و مقدسی را دنبال می کند، مطابق رومیان فصل 8 آیه 1 و بسیاری آیات دیگر در کتاب مقدس که می فرماید: "هر که پسر را دارد حیات را دارد." (اول یوحنا 5: 12) و غیره، وجود ندارد.

یک مسیحی که با مسیح زندگی می کند، از ضمانت حیات جاودانی و عدم محکومیت در زندگی زمینی اش نیز لذت می برد و از نجات و رهایی خود اطمینان کامل دارد.

Dec/21/2017 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 858 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر