فهرست قوانین مورفی برای کلیسا

فهرست قوانین مورفی برای کلیسا:
1. ویدئو پروژکتور همیشه قبل از شروع جلسه ، نه در خود جلسه، کار می کند.

2. احتمال گیرکردن پای واعظ به سیم میکروفون از دعوت فلان دوست به جلسۀ روز یکشنبه بیشتر است.
3. وقتی جلسۀ کتاب مقدّس بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد دقیقاً در آنروز معلم و یا واعظ حالش خوب نیست.
4. مهم نیست چندبار شما اعلانات کلیسا را پیرینت می گیرید، ولی بایستی باز هم پیرینت بگیرید، چون اشکالی تازه درآن می یابید.
5. عضوی که 15 کیلومتر خانه اش از کلیسا فاصله دارد، 15 دقیقه زودتر می رسد و عضوی که دوخانه آنطرف تر زندگی می کند، همیشه 15 دقیقه دیرتر می رسد.
6. هرقدر موضوعات جلسه کمتر باشد، جلسه بیشتر طول می کشد.
7. گفتن «بیائید دعا کنیم» و یا «بیائیم فلان سرود را بخوانیم»، کافی است تا بچه ای در جلسه شروع به گریه کردن کند.
8. وقتی شما جواب معلم کتاب مقدس را درست می دهید، هیچکس یادش نمی ماند؛ امّا وقتی که جواب اشتباهی می دهید، هیچکس فراموش نمی کند.
9. سیستم گرمایش ساختمان کلیسا تنها زمانی خراب می شود که دمای بیرون به 20 درجه زیر صفر می رسد و سیستم تهویۀ خنک کننده وقتی خراب است که دمای بیرون 30 درجه بالای صفر است.
10. وقتی واعظ درجلسه اشتباه می کند، بیش از نیمی از حاضرین که از موعظه او نت برمی دارند، آن موضوع را بعنوان نکتۀ مهم آن موعظه یادداشت می کنند.

قانون مورفی (هرچیزی که می تواند خراب شود، حتماً خراب می شود) از طریق مختلف خود را در زندگی ما نشان می دهد. درواقع زمانهایی هستند که به نظر، هیچ چیزی خوب پیش نمی رود. واکنش ما نسبت به آن رویدادهاست که شخصیت شکل گرفتۀ ما را بخوبی نشان می دهد. 
واکنش ما می تواند به شکلهای زیر باشد:

1. واکنش ما با گفتن این جمله است: «بالاخره همه چیز درست می شود!»، شاید ما به یک دنیای خیلی خیالی اعتقاد داشته باشیم.

2. واکنش ما با گفتن این جمله است: «خدا چطور می تواند اینکار را درحقّ من کند؟» تلخی ما ممکن است که ما را از خدا دور کند.

3. و یا واکنش ما می تواند برگشتن به طرف خدا، دعا برای قوّت او و اعتماد به او برای پیروزی باشد.

در اعمال 4، رسولان وقتی توسط افسران دولتی تهدید شده و از موعظه نمودن در نام عیسی منع شدند؛ دعا کردند که : « ای خداوند، به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند.» ( اعمال 4 : 29 ).

پدر، ممکن است کسانی باشند وقتی اینرا می خوانند دنیای آنها در تلاطم، تشویش و سقوط باشد. با قوّتت برکتشان داده و بخاطر آنها بیاور که تنها به تو نیاز دارند. شاید وقتی همه چیز در زندگی درحال خراب شدن است، ممکن است زمانی باشد که تو از این فرصت به روشی خاص برای آشکار کردن جلالت استفاده کنی. درنام عیسی دعا کردم، آمین.

نوشته: آلن اسمیت

مترجم: آرش

Jun/03/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 171 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر