منظور این آیه چیست؟ میشه بیشتر برای من توضیح بدین؟ خداوند خیلی مهربان است و نقشه های خوبی برای انسان دارد. امثال فصل ۱۶ ایه ۴: "خداوند هر چیزی را برای هدف و منظوری خلق کرده است. او حتی بدکاران را برای مجازات افریده است."؟

با توجه به اینکه متن کتاب امثال سلیمان حالت شعری دارد، این نوشته در اصل زبان عبری، هم قافیه با قسمت اول آن است و جهت زیبایی متن نوشتاری اینگونه نوشته شده است و در واقع منظور سلیمان از نگارش این آیه این است که اگر شخصی به بدکاری مشغول است، نتیجه ای جز مجازات خدا نصیب او نخواهد شد و مسلماً با توجه به تمام متن کتاب مقدس، خدا هیچ کس را بدکار نیافریده و می بایست آیات کتاب مقدس را با توجه به تمام متن کتاب مقدس تفسیر کرد.

موفق باشید.

Apr/25/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 526 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر