مسیحیت چه شباهت ها و تفاوت هایی با بهاییت و زرتشتیت داره؟

پایه و اساس ایمان مسیحی بر کتاب مقدس بنا شده و بهائیت بر پایه کتاب اقدس بهائیان و آئین زرتشت بر پایه کتاب اوستا و نوشتجاتی که احتمال می دهند از زرتشت به ما رسیده می باشد.

کتاب مقدس، تنها نجات دهنده لایق و شایسته بشریت را، عیسی مسیح معرفی می کند، در حالی که بهائیت بهاء الله و راه و روش او را و آئین زرتشت، زرتشت و آئین او را، راه نجات بشر می شناسد.

شباهت زیادی در میان این سه آئین و مذهب وجود ندارد. با اینکه مذهب بهائیت اینگونه وانمود می کند که می خواهد اتحاد و یگانگی در میان ادیان به وجود بیاورد، اما خود، از دیگر ادیان بسیار متفاوت می باشد و با بسیاری از اعتقادات مسیحیت نیز ناسازگار می باشد. بهائیان، عیسی مسیح را چنان که کتاب مقدس به ما معرفی می کند، نمی پذیرند و به عنوان تنها نجات دهنده بشر که بخاطر گناهان بشر مصلوب شد و روز سوم از مردگان برخاست، ایمان ندارند. 

آئین زرتشت دارای ابهامات زیادی است و اصولاً در اعتبار کتاب اوستا و نوشتجاتی که احتمال می دهند گفته ها و سخنان زرتشت باشد، شک و شبهه زیادی وجود دارد. حتی در باره تاریخ تولد زرتشت و وجود تاریخی خود زرتشت نیز شک و تردید وجود دارد. دین زرتشت به دوالیزم معتقد است، یعنی به برابری نیروهای تاریکی و نور!!! نور و تاریکی در جنگ با هم قرار دارند. اهورامزدا و اهریمن با یکدیگر در نبرد هستند و انسانها در این نبرد دخیل هستند تا با تلاش خود بتوانند باعث پیروزی نور بر تاریکی شوند!!!؟؟؟

در حالی که کتاب مقدس مسیحیان در باره نابودی شیطان در پایان امر و پیروزی نور بر تاریکی، به ما اطمینان کامل می بخشد.

برای اطلاعات بیشتر در باره جزئیات اعتقادات این سه مذهب، می توانید به مقالات متعدد ما در باره این مذاهب در وب سایت پرپاسخ مراجعه فرمایید. جهت سهولت امر، لینک چند مقاله را در زیر برای شما می فرستم:

لینک مربوط به بهائیت و اعتقادات آنها:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/fe2b128b-39cc-4ece-879d-4c9f8642e1ca

لینک مربوط به زرتشت و آئین او:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/82b870fc-f55a-4231-be77-6a0981d17ace

موفق باشید.

Apr/13/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر