در خصوص دنیای بعد از مرگ و روز رستاخیز، طبق نظر کتاب مقدس، انسانها بر چه ملاکی قضاوت می شوند و شفاعت و بخشایش عیسی مسیح شامل حال کدام دسته از مؤمنین خواهد شد و آیا باقی مانده انسانها در رستاخیز ملاک متفاوتی برای عدالت و قضاوت خواهند داشت؟ و همچنین نظر شما در مورد وجود یا عدم وجود عذابی ابدی برای بعضی از انسانها چیست. لطفاً رو نوشتی از پاسخ را در ایمیل بگذارید یا لینک پاسخ را. زیرا من بسختی می توانم سؤالم را در کانال شما پیدا کنم؟ بسیار ممنونم و از خدا برای شما پیروزی و آرامش میطلبم هر چند خود بسیار نیازمند دعای خیر شما هستم؟

لطفاً به لینک زیر برای دریافت پاسخ خود مراجعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/676fe651-5cb8-4bf6-908b-e38f57dbf70b

با تشکر فراوان از محبت شما و برایتان حتماً دعا خواهم کرد.

کشیش ورژ باباخانی

Jan/03/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 457 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر