من نوکیش هستم و خداوند تمام زندگی من است، علی رغم اینکه همسرم مسلمان هست ولی بدون مشکلی زندگی می کنم، آیا زندگی ما از لحاظ دین مسیحیت اشکال داره؟

ایمان آوردن شما به عیسی مسیح هیچگاه نمی تواند مانعی برای ادامه زندگی زناشویی شما باشد بلکه بالعکس باعث درخشش بیشتر ازدواج شما و محبت و فداکاری بیشتر شما نسبت به همسرتان می شود. 

دعا و آرزوی ما این است که خبر خوش نجات همسر شما را نیز در اثر نمونه بودن شما با انجام دادن احکام مسیح، بزودی از شما بشنویم.

Dec/02/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر