شما درپاسخ بنده گفتید که آیه13و19و21باب 42اشعیا درباره مسیح است وهمچنین گفتید که آیه15 وآیات انتهایی باب 42اشعیا درباره تنبیه اسرائیل است. همانطور که خودتان هم می دانید قوم اسرائیل بارها وبارها توسط خدا تنبیه شده اند و مورد قتل وغارت قرار گرفته اند. اما این اتفاق درزمان حضرت عیسی(ع) نیافتاده است. چرا اشعیا در لابه لای پیشگویی هایی که درباره مسیح کرده، حرف از مسائلی زده که هیچ ربطی با مسیح ندارد؟ درضمن من نخواستم که این آیات را به حضرت محمد بچسبانم. ولی مثل اینکه شما خودتان بیشتر ازمن اصرار دارید که این آیات را به حضرت محمد بچسبانید. من فقط گفتم ربط این آیات با مسیح چیست؟ همچنین شما گفتید که کسی که بخواهد ایمان بیاورد بایک مکاشفه ایمان می آورد وکسی هم که نمی خواهد ایمان بیاورد، هردلیلی برای چنین شخصی بی معنا خواهد بود. دوست عزیز، شما چه کار دارید به اینکه من می خواهم ایمان بیاورم ویا نمی خواهم ایمان بیاورم. شما فقط جواب سؤالات مرا بدهید تا اگر قرار است که من هدایت شوم، با علم به حق هدایت شوم واگر قرار است گمراه شوم، با علم به حق گمراه شوم. شما گفتید که بسیاری از افراد برجسته اسلامی از شما به خاطر پاسخ هایتان تشکر کرده اند. من هم از شما تشکر می کنم واز مباحثه با شما لذت می برم، چون جواب های شما حاوی اطلاعاتی است که من به آن نیاز دارم. ولی در نظر داشته باشید که انتقاد من از شما بیشتر از تشکر من از شما به درد شما خواهد خورد!

آرام آرام، بنده علاقه مند می شوم که با شما ملاقاتی حضوری داشته باشم و مصاحبتی شیرین و عمیق با یکدیگر داشته باشیم. به نظر بنده این مباحثات، در حال ایجاد دوستی زیبایی بین ماست و خوشوقتم از اینکه می توانم در دانش و آگاهی شما از کتاب مقدس و همچنین شخصیت برجسته عیسی مسیح، کمی مؤثر واقع شوم. 

بنده به هیچ عنوان هدفم از نقل قول سخن یکی از بزرگان مسیحیت این نبود که حاضر به ادامه مباحثم با شما نیستم، بلکه مقصودم این است که اگر این مباحثات به ایمان و تسلیم شخص به خداوندمان عیسی مسیح ختم نشود، امری باطل و بیهوده است و به غیر از تلف کردن وقت، کاری را به پیش نمی برد. هدف اصلی ما از ایجاد این وب سایت و اطلاع رسانی و دفاعیات مسیحی، آشکار ساختن حقیقت انجیل و بطلان عقاید باطل است و در نهایت تحریک ایمان افراد با مداخله مکاشفه الهی از طریق هدایت روح خدا می باشد.

و اما در باره اشعیاء 42 خودمون!!! این را باید در نظر داشته باشید که نبوت های مسیحایی در عهد عتیق جنبه های گوناگونی را در بر می گرفت. نبوتهای مسیحایی نه فقط به محبت و فروتنی و ملایمت عیسی مسیح اشاره داشتند، بلکه به جنبه شیر یهودا بودن و داور جهان بودن مسیح نیز اشاره داشتند. هیچگاه این تصویر را از مسیح نداشته باشید که مسیح فقط طفلی است در آخور خوابیده یا شخص مظلومی است که بر صلیب آویخته شده!!! در کتاب مقدس به مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان و رب الآرباب و خدای خدایان اشاره شده و به عنوان داور نهایی بشر. وقتی کتاب مکاشفه یوحنا را مطالعه می کنیم، متوجه چهره دیگری از عیسی مسیح غیر از آنچه در اناجیل به آنها عادت داریم، می شویم. چهره آخرت شناختی عیسی مسیح! چهره ای که به جهت انتقام از بی عدالتی و ظلم و فساد و گناه ظهور کرده و سرنوشت دنیای ما را تعیین می کند.

به هر ترتیب، آرزوی بنده و هیئت تحریریه وب سایت پرپاسخ این است که افرادی مانند شما، به این حقیقت نهایی پی ببرند که روزی می بایست در برابر این شاه پرشکوه بایستند و اگر امروز با قلبی شاد و تسلیم شده در برابر این شاه شاهان زانو نزنند، یک روز در برابر جلال و شکوه و عظمت این پادشاه سرمدی که شیر یهودا نامیده شده، مسلماً زانو خواهند زد. اما این زانو زدن کجا و آن کجا!!!!

موفق باشید.

Mar/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 302 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر