منظور از توبه کردن برای مسیحی شدن چیست وهمچنین اعتراف به ایمان چگونه است؟

دوست بسیار عزیز حسن جان سلام و روز به خیر،
منظور از توبه این است که شخص از گناهان خود در برابر پاکی و قدوسیت خدا شرمنده و پشیمان باشد و تصمیم راسخ گرفته باشد که مسیر زندگی خود را کاملا" تغییر بدهد و برای نجات از گناهانش به کار رهایی بخش عیسی مسیح بر صلیب که با قربانی شدنش جریمه گناهان بشر را پرداخت و سه روز پس از مرگش از مردگان برخاست ایمان بیاورد و به زبان اعتراف کند که عیسی مسیح، خداوند و سرور اوست.

این خلاصه معنای توبه و ایمان به عیسی مسیح و اعتراف ایمان می باشد که بر اساس پیام انجیل و آیات بسیار دیگر است که یکی از این آیات رساله پولس رسول به رومیان فصل 10 آیات 9 و 10 می باشد.

شاد و پیروز باشید.

Aug/05/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 311 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر