1- می خواستم راجع به سلسله مراتب و حیطه وظایف انواع روحانیون مسیحیت، اطلاعات مبسوطی داشته باشم (شرایط و ضوابط دست یابی به هر درجه و عنوان هم ذکر شود) 2- همچنین درباره کتب اصلی و پایه ای که افراد واجد شرایط برای کشیش شدن، باید مورد مطالعه و آموزش قرار بگیرند اطلاعات تفصیلی داشته باشم.

برای خدمت های گوناگون کلیسایی در کتاب مقدس، منصب ها و عناوین مختلفی نام برده شده است. البته در کلام خدا اشاره شده که همه کسانی که در کلیسای خداوند و در خانواده خدا قرار دارند، دارای استعدادها و عطایای خدادادی می باشند و می بایست این استعداد و عطای خود را تشخیص داده و مطابق آن در کلیسا خدمت کنند.

اما اگر منظور شما از سؤالتان منصبها و مقامات کلیسایی می باشد که کتاب مقدس اشاره می کند که این اشخاص، خود عطایی برای کلیسا می باشند، در رساله پولس رسول به افسسیان 4: 11 به این نوع خدمتها اشاره شده است:

1- رسولان

2- انبیاء

3- مبشرین

4- شبانان و معلمان

هر کدام از این افراد که عطایی به کلیسای خداوند می باشند، دارای وظایف و شرایط خاص خودشان می باشند. اما شرایط واحدی که در همه آنها باید باشد، عبارتند از:

1- دعوت و خواندگی از جانب خدا.

2- تأئید این دعوت و خواندگی از جانب کشیشان و خادمین دیگر کلیسا، با مشاهده ثمرات و میوه های خدمت این اشخاص.

3- اداره خانواده خود به طرزی زیبا و خداپسندانه، چون خانواده اولین عنصر جامعه و کلیسا جامعه ای وسیعتر می باشد، اگر شخص نتواند خانواده خود را  اداره کند، مسلماً قادر نخواهد بود که به کلیسا نیز کمک کند.

4- داشتن شخصیتی ملایم، فروتن، صبور، نه جنگجو و نه زرپرست، نه میگسار یا طماع سود قبیح و همچنین نوایمان نباشد و حتماً می بایست رشد قابل توجهی در ایمان خود کرده باشد و نیز باید نزد مردم خارج از کلیسا هم شخصی نیک نام باشد.

5- تحصیلات علم الهی به اندازه کافی (منظور تحصیلات آکادمیک در دانشگاههای الهیات مسیحی و یا مطالعات آکادمیک از الهیات مسیحی و تاریخ کلیسا و... می باشد).

6- تائید خدمت و دعوت این شخص از جانب جماعت کلیسایی خودشان.

Apr/01/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 399 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر