در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 می خوانیم که : چنانكه كتاب‌مقدس می‌فرمايد: «اگر كسی می‌خواهد به چيزی افتخار كند، به آنچه خداوند كرده است فخر نمايد، نه به آنچه خودش انجام داده است.» و در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 می خوانیم که : به یاد آوريد كلام خدا را كه در اين باره می‌فرمايد: «آن كه زياد جمع كرد، زيادی نداشت، و آن كه كم جمع كرد، كمبود نداشت.» پس شما نيز بايد شريک نيازهای ديگران بشويد." و در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13 می خوانیم که : 13 كتاب آسمانی می‌فرمايد: «چون ايمان دارم، آن را به زبان می‌آورم.» پس ما نيز، چون همان ايمان را به خدا داريم، با دليری پيغام انجيل را اعلام می‌كنيم." می خواستم بدانم این آیات ازکجای عهد عتیق نقل قول شده است؟

1- دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب ارمیاء فصل 9 آیه 24.

2- دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب خروج فصل 16آیه 18.

3- دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13 نقل قولی است از عهد عتیق کتاب مزامیر فصل 116 آیه 10.

 

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر