اولين كسي كه متوجه برخاستن عيسي از مردگان شد چه كسي بود

مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط.

موفق باشید،

پاسخ از: آبیلا یوحنا مارو

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 872 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر