اگر بیماری لاعلاج داشته باشی که غیر قابل درمان باشه و هر روز شرایط بد تر شه . و تنها و بی کس باشی . آیا نباید خود کشی کرد ؟

واقعاً و از صمیم قلب متأسفم که در چنین وضعیت سختی قرار دارید و کاملاً قابل درک هست که در این شرایط سخت ناامید و مأیوس شده باشید اما خودکشی راه حل خوبی نیست. کلام خدا می گوید: " وقتهای ما در دست خداست." این خداست که زمان تولد و مرگ ما را تعیین می کند و در زمان میان تولد تا مرگمان هر اتفاق بدی نیز که بیفتد نمی بایست به فکر خودکشی بیفتیم، چون خودکشی در کتاب مقدس به منزله قتل نفس محسوب می شود و نوعی خطا و گناه محسوب می شود. در واقع با خودکشی، ما به خدا می گوییم تو نمی دانی که من کی باید این دار فانی را وداع بگویم و من بهتر از تو وقت آن را می دانم.

به جای فکر کردن در باره خودکشی، بهتر است وقتی که در اختیار دارید به طریقه ای مفید و مؤثر و حکیمانه برای خدمت به مردم و جامعه و خدا صرف کنید و نیک اندیش باشید.

برایتان آرزوی ایامی زیبا و شاد و پر از حضور خدا در زندگی تان داریم.

Aug/07/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر