زمانی که خداوند میگه گناهان من بخشیده میشه زمانی که به عیسی مسیح ایمان می اورم یعنی چی؟ یعنی خداوند میگه گناهانی که نسبت به خداوند انجام دادم بخشیده میشه؟ اگه کسی به کسی دیگه گناه کنه، مثال یک کسی از یک ادم دیگه دزدی میکنه خداوند بازهم گناهان شخص دزد را میبخشد؟ بعضی وقت ها نمیشه جبران کنی، مثال یک شخصی دزدی میکنه ولی زمانی که میخواد پس بده چیزی که دزدی کرده آن شخصی که ازش دزدی کرده مرده، این چی میشه؟ خداوند با این گناه چی کار میکنه؟

بخشیدن گناه شخص از جانب خدا به هیچ عنوان مجازات شخص در جامعه را کاهش نمی دهد و از بین نمی برد. شخصی که دزدی یا قتل کرده، وقتی قلباً توبه می کند و تسلیم عیسی مسیح می شود، گناهانش از جانب خدا بخشیده می شود، اما دراجتماعی که زندگی می کند می بایست جزای آنچه انجام داده، پس بدهد. در ضمن در انجیل می خوانیم که زکی باجگیر که از مردم بزور پول و رشوه گرفته بود، وقتی قلباً توبه کرد، ثمره توبه او این بود که هر چه از مردم  بزور گرفته بود، به آنها برگردانید و حتی بیشتر!!! ثمره توبه همیشه می بایست عملی باشد که نشان دهنده توبه حقیقی شخص باشد و نیز شخص خطاکار می بایست در برابر دادگاه و نیز قانون کشوری که در آن زندگی می کند پاسخگو باشد و جریمه خود را بپردازد.

وقتی شخصی نسبت به کسی خطا کرده، مثلاً از او دزدی کرده و شخص مقابل قبل از دریافت آنچه دزدیده شده فوت کرده، مسلماً برای چنین شخصی نیز در برابر قانون تکالیفی تعیین شده که می بایست به آنها وفا کند، اما گناه او وقتی صمیمانه و از ته دل توبه می کند، و زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح می کند، از جانب خدا بخشیده می شود و او آزاد از گناه می تواند در ابدیت در حضور خدا زیست کند.

موفق باشید.

Apr/29/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 130 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر