بنده گفتم که در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد که با حضرت محمد متناسب است، اما نگفتم که به طور قطع این آیات درباره حضرت محمد است. درباره روز قیامت هم گفتم شاید چنین اتفاقی بیافتد، اما نگفتم که به طور قطع این اتفاق خواهد افتاد. بااین حال باز هم احساس می کنم که زود تر از موقع جواب شما را دادم. بحث درباره آیه ای از انجیل وآیه ای از قرآن که به آن اشاره کردید وهمچنین حوریان بهشتی ومقایسه محمد ومسیح هم باشد برای بعد. قیدار را هم فعلا فاکتور می گیرم. در آیه 42 باب 21 انجیل متی به یک سنگ اشاره شده ,سنگی که معماران آنرا کنار نهادند وسر زاویه واقع شد. سنگی که هرکس برروی آن بیافتد تکه تکه می شود وهرکسی که این سنگ برروی او بیافتد له اش خواهد کرد. منظور از این سنگ چیست؟

سنگ زاویه در کتاب مقدس، باز هم به خداوند ما عیسی مسیح که بنیاد کلیسا می باشد، اشاره دارد. لطفاً به رساله پولس رسول به افسسیان 2: 20 جهت روشن شدن مطلب مراجعه فرمایید.

با تشکر فراوان از محبت شما.

Mar/30/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر