چرا عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمتش را شروع کرد؟

علت اینکه عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمت خود را شروع کرد این بود که در این مدت می بایست آنچه در آینده تعلیم دهد آن را زندگی کرده باشد و به همین خاطرتعالیم او دارای اقتدار خاصی بود چون آنچه او تعلیم می داد، دارای پشتوانه عملی قوی بود. در اعمال رسولان 1: 1 می فرماید: " عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد." یعنی او ابتدا به آنچه می خواست تعلیم دهد، اول عمل کرد. مردم در همه تاریخ از حرف خسته شده اند و خسته بوده اند و کسی را می خواهند پیروی کنند که به آنچه تعلیم می دهد، عمل کرده باشد. عیسی مسیح آن کسی نبود که چون به پشت منبر می روند، آن کار دیگر می کنند! او هر چه می گفت، همان نیز بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 566 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از جواب خوبتان امیدوارم همیشه در پناه خدا باشید . با تشکر


ارسال نظر