من مسلمان هستم و دارم درباره مسیحیت تحقیق می کنم و به مسیحیت علاقه دارم و اگر به جواب چند سؤالم برسم و قانع بشم می خوام از پیروان مسیح باشم! دراسلام به حجاب تأکید شده و لی درمسیحیت حجاب اجباری نیست. ولی حضرت مریم همیشه تو عکسها باحجاب دیده شده، پس حجاب برای مسیحیت هم هست؟ چرا مسیحیان رعایت نمیکنن؟ و اگر حجاب لازم نیست چرا حضرت مریم همیشه باحجاب بودند؟

مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده و مورد مذهبی نداشته است. کتاب مقدس تنها در یک جا در رساله پولس رسول به قرنتیان اشاره می کند که زنان در هنگام دعا می باید سر خود را بپوشانند (رجوع شود به رساله اول پولس رسول به قرنتیان 11: 2 الی 16) و اشاره ای به حجابی که در اسلام مرسوم است نمی باشد و در آن فقط اشاره به موی بلند زن به عنوان پوشش شده و نه حجاب به آن معنای اسلامی. در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس وقتی زنان می خواهند دعا کنند، بر سر خود روسری می اندازند اما به غیر از آیه ای که در رساله پولس رسول به قرنتیان مکتوب است، اشاره دیگری به پوشاندن سر زنان وجود ندارد و آن هم اشاره ای به روسری یا حجاب نیست. البته کتاب مقدس مسیحیان اشاره دارد که زنان می بایست با عفت باشند و پوشش آنها می بایست با حیا باشد و این مسئله را به وجدان خود زنان مسیحی و شوهران آنها مرتبط ساخته است (اول تیموتاؤس 2: 9 و اول پطرس 3: 1 الی 7).

اینکه مریم یا زنان زمان او حجاب رعایت می کردند، مسئله کاملاً فرهنگی بوده و ربطی به کتاب تورات یا عهدعتیق نداشته و در عهد جدید نیز همانگونه که گفتم تنها یک آیه و آن هم نه در باره حجاب کامل بلکه در رابطه با پوشش سر با نگاه داشتن موی بلند صحبت کرده و به این علت نمی توان با اشاره به یک آیه، آموزه ای اساسی از آن استخراج کرده و به همه مسیحیان اجبار کرد که می بایست حجاب را رعایت کنند.

در ضمن قابل ذکر است که بنده در کشورهای اسلامی بوده ام و شاهد فسادهای زیادی تحت حجاب نیز بوده ام و داشتن حجاب به هیچوجه نمی تواند ضامن پاکدامنی زنان یا مردان باشد. اگر مردی با مسئله زنا و نظر شهوت آلود خود برخورد صحیح نکرده باشد، چه بخواهد و چه نخواهد با نظر شهوت آلود به زنان نگاه خواهد داشت و حتی وجود  حجاب نیز از این مسئله خودداری نخواهد کرد، چنانکه در کشور ما ایران و در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد این معضل هستیم.

Feb/02/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 263 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر