سؤالی در مورد موعظه سر کوه در انجیل متی فصل پنجم داشتم : می خواهم بدانم معنی و مفهوم هر آیه در این موعظه چیست؟ .

تفسیر انجیل متی فصلهای 5 و 6 و 7 بسیار مفصل می باشد و در گنجایش پاسخهای این وب سایت نمی باشد و شما را تشویق به خواندن کتابهای تفسیر دیگر برای درک بیشتر آن باشید. اما به این توضیح اکتفا کنیم که در این فصول انجیل متی اشاره به روابط شخصی اشخاص شده است و این قوانین مربوط به روابط اجتماعی یا سیاسی یا قضایی نمی باشد. عیسی مسیح به ما نشان داد که در صورتی که در یک جامعه روابط شخصی اصلاح پذیرند، بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و سیاسی حل خواهد شد. پس نباید این برداشت را کرد که وقتی مسیح در این فصول اشاره به این می کند که اگر کسی به صورت " تو" سیلی زند، دیگری را نیز به او برگردان، منظورش این است که اگر کشوری به کشور دیگر تجاوز کرد می بایست آن کشور دیگر بگوید بفرمایید همه کشور مال شما!!! این قانون مسلما" قانونی در مورد روابط شخصی است و نه در باره کشورها و روابطشان. و نیز این قانون در باره تجاوز به ناموس نیز نیست. توجه داشته باشید که عیسی مسیح می گوید اگر کسی به صورت " تو" سیلی زند و این کاملا" مشخص است که او در باره این سخن نمی گوید که اگر کسی به زن یا دختر یا شوهر یا خواهر یا برادرت ضربه می زند، می بایست سکوت کنی.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 539 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر