آیا ممکن است شخصی آدم خوبی باشد و به همه محبت کند و ...ولی دینی نداشته باشد؟ به عبارت دیگر چه احتیاجی به دین است؟

ما انسانها موجوداتی روحانی هستیم و نه فقط از نظر فیزیکی بلکه از نظر احساسی و روحانی نیز نیاز شدید به رابطه با خدا داریم. بدون رابطه با خدا، خلاء بسیار بزرگی در زندگی انسانها می باشد. انسان موجودی پرستنده است و حتی اگر خدا را نپرستد، می بایست چیزی یا کسی را بپرستد. این مسئله در تاریخ زندگی بشر کاملا" مشهود است. 

مسئله، داشتن دین نیست بلکه داشتن رابطه ای زنده و پویا با خدایی زنده و پر از محبت است. در ضمن کتاب مقدس اشاره می کند که انسان بدون داشتن رابطه با خدا موجودی سقوط کرده است و بسیاری از فجایع جنگی و کشتارجمعی و غیره که در دنیای ما شاهد آن هستیم نشان دهنده واقعیت این موضوع است. انسان به نجات دهنده ای نیاز دارد و چه شخصی کامل تر و شایسته تر از عیسی مسیح که نجات دهنده بشر باشد.

برای اطلاعات بیشتر در باره عیسی مسیح و شخصیت و کارهای او و قربانی او بر صلیب به خاطر گناهان ما و رستاخیزش از مردگان، شما را دعوت می کنم که وب سایت پرپاسخ را به تفصیل مطالعه کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/26/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 458 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر