اعداد فصل 15 آیه 17 تا 21 را تفسیر کنید: خداوند به موسی فرمود: به قوم اسرائیل بگو: «وقتی به سرزمینی که به شما می دهم، رسیدید 19 هرگاه از محصول زمین بخورید، باید هدیه‌‌ای به خداوند بدهید. 20 هرگاه نان بپزید، باید اولین قرص نان را که از اولین خرمن خود به دست می‌آورید، به عنوان هدیهٔ مخصوص به خداوند تقدیم نمایید. 21 این هدیه‌‌ای است دایمی، که همهٔ نسلهای شما در آینده باید آن را انجام دهند.»؟

خدا مایل است زندگی مالی ما را برکت بدهد و از آن برای خدمت به جامعه بشری استفاده کند. هدف خدا از اینکه به قوم اسرائیل فرمان داد که از محصولات خود هدایا برای او بیاورند این بود که همیشه شکرگزار باشند و این را در نظر داشته باشند که آنها مالک و صاحب هیچ چیز نیستند بلکه این خداست که مالک و صاحب همه چیز است و آنها تنها ناظر اموال خود هستند و با دادن هدایا از محصولات زمین خود، به خدا اعلام می کردند که اموال خود را از خدا دریافت کرده اند و برای این مسئله از خدا شاکر بودند و خدا نیز با دیدن چنین روحیه ای از قوم خویش، برکات خود را از هر نظر در زندگی و سلامتی و پیشرفت کارهایشان جاری می کرد.

ما نیز می بایست این روحیه را داشته و از مال خود خدا را تکریم کنیم و احترام بگذاریم.

Jan/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر