بایدها در شریعتِ عیسی مسیح

آیا شما از باید‌ها و نباید‌های شریعتِ عیسای مسیح آگاهی دارید، یا جزو کسانی هستید که می‌گویند در آیین مسیحیت همه چیز هردم بیلی است و کسی با کسی کاری ندارد؟ پولسِ فرستاده، در اول قرنتیان 9 : 21 می‌فرماید که «از شریعتِ خدا آزاد نیستم، بلکه به شریعتِ مسیح پایبندم.»  در آموزه‌های عیسی مسیح باید‌هایی وجود دارد که او بر اجرای آن پافشاری کرد. 

یهودا در آیه 21 از نامه خود به ما می‌گوید: «خود را در محبتِ خدا نگاه دارید.» لازم است به‌گونه‌ای زندگی کنیم که همواره خدا ما را محبت کند. عیسای مسیح راه و روشِ چنین زندگی‌ای را در انجیل یوحنا 14: 21 به ما نشان داده است: «آنکه احکام مرا دارد و از آنها پیروی می‌کند، اوست که مرا دوست می‌دارد؛ و آنکه مرا دوست دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.»

بنابراین، شرط اینکه خود را در محبت خدای پدر و خدای پسر نگاه داریم این است که از احکام و شریعت عیسای مسیح پیروی کنیم که همانا شریعتِ روحِ حیات است. آیا دوست دارید که نه تنها عیسای مسیح خودش را بر شما ظاهر کند بلکه هم خدای پدر و هم خدای پسر با شما مسکن گزینند؟ پس به شرط آن توجه کنید: «آنکه مرا دوست می‌دارد، کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت. و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید» (یوحنا 14: 23 از برگردان هزاره نو). اکنون بپردازیم به بایدهای آموزش عیسای مسیح برای ما:

1- آنچه از بشر خاکی زاده شود، بشری است؛ اما آنچه از روح زاده شود، روحانی است. عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید! (یوحنا 3 : 6 – 7 از برگردان هزاره نو)

نخستین و مهم‌ترین و به‌راستی که بن‌مایه ایمانِ مسیحی، بایدِ زایشِ نو است که مسیح بر آن پافشاری کرد. او به نیقودیموس و همه انسانها فرمود که باید از سر نو زاده شوید، وگرنه رستگار نخواهید شد.

2- خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند (یوحنا 4 : 24  از برگردان هزاره نو).

برخی می‌گویند که «پرستشِ خداوند در دیانت مسیحی دارای هیچ‌گونه قاعده‌ای نیست و انسان می‌تواند هرگونه که دلش خواست و هر زمان که حال و حوصله‌اش را داشت، خدا را بپرستد و ستایش کند.» ارجمندان، اگر پرستشِ ما با هدایتِ روح‌القدس و برپایه راستیِ سخنانِ خدا نباشد، خودفریبی بیش نیست.

3- عیسی برای شاگردان مَثَلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند (لوقا 18 : 1  از برگردان هزاره نو).

شوربختانه آنچه در این روزها در کلیساها شاهد هستیم، فرار ایمانداران به بهانه‌های گوناگون از جلساتِ دعا و نیایش است. بسیاری از آنها می‌گویند که «در کیشِ مسیح هیچ قانونی برای دعا کردن نیست و هر وقت عشق‌مان کشید، به‌ تنهایی یا با دیگران دعا خواهیم کرد. بایدی در کار نیست و مسیح نگفته که باید دعا کرد!» آیا شما هم جزو این گروه هستید یا اینکه مشتاق و آماده‌اید تا همیشه و در هر وقت دعا کنید؟ 

4- اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید (متی 16 : 24  از برگردان هزاره نو).

عیسای مسیح در انجیل یوحنا 14 : 15 فرمود: «اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت.» امروزه بسیاری از کسانی که دانشِ آبکی نسبت به آموزه‌های بنیادین کتابمقدس دارند، فیض گرانبهای خدا را دستاویزی قرار داده‌اند برای نافرمانی از شریعتِ عیسای مسیح.

خداوند و رهاننده ما هرگز راهِ آسان و میان‌بُر را برای پیروی کردن از خودش به ما نشان نداد. او به روشنی گفت که باید دست از جان خود بشوییم، صلیبِ رنج و زحمت را بر دوش گیریم و از پی او روانه گردیم! راستی، صلیب شما کجاست؟ نکنه آن را در صندوق عقب خودرو‌ گذاشتید و به خیال خودتان دارید آن را حمل می‌کنید؟ 

5- شراب نو را در مَشک‌های نو باید ریخت (مرقس 2 : 22  از برگردان هزاره نو).

نه‌خیر، برای خودتان فکر بی‌جا نکنید! در اینجا عیسای مسیح چگونگی نگهداری شراب و نوشیدن آن را ترویج نمی‌کند! زیرا در آیه قبلی می‌فرماید: «هیچ‌کس پارچه نو را بر جامه کُهنه وصله نمی‌زند.» همان‌گونه که مقصود عیسی این نیست که چگونه وصله‌دوزی کنیم، به همین ترتیب منظور او این نیست که شرابخوری کنیم!

در اینجا عیسای مسیح یکی از بُن‌مایه‌های دیانت مسیحی را به ما نشان می‌دهد. ما نمی‌توانیم در حالی که ادعا می‌کنیم حیاتِ تازه در مسیح هستیم، ولی رفتار طبیعت گناه‌آلود کُهنه را داشته باشیم. حیاتِ روحانی و نوینِ یک مسیحی را نمی‌توان به‌راحتی با رسوم کُهنه جهان و مذهبِ سابق، درهم آمیخت! بالاخره یک روز گندش بالا خواهد آمد و انگشت‌نمای عام و خاص خواهیم شد! بنابراین، هر که شرابِ تازه مسیح را بچشد نباید به‌سوی چیزهای کُهنه تمایل داشته باشد.

6- هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود. و هر که می‌خواهد در میان شما اول باشد، باید غلام شما گردد (متی 20 : 26 – 27  از برگردان هزاره نو).

دعای شاگردان راستینِ عیسای مسیح چنین است: «ای پدر آسمانی، می‌خواهم در میان شاگردان و پیروان پسر تو و آنانی که راهش را با دل و جان می‌پیمایند، بزرگترین و نخستین باشم. به مقام دومی راضی و خشنود نیستم. پس آرزوی دل مرا به من بده و مرا غلام و خادمِ همه ترسندگانت بگردان تا در این چند صباحی که در این خیمه زمینی هستم دلم به شاگرد اول بودن، خوش باشد. در نام عیسی می‌طلبم، آمین.»

7- آنکه بخواهد مرا خدمت کند، باید از من پیروی کند (یوحنا 12 : 26 از برگردان هزاره نو).

«یواش، با شما هستم؛ یواش، تخت گاز نرَوید! می‌دانم دوست دارید خداوند را خدمت کنید برای فیض عظیمی که در زندگی‌تان نشان داده است. ولی کمی ترمز بگیرید و به این پیام توجه کنید.» برای خدمتِ درست انجام دادن، لازم است که ابتدا درس پیروی کردن از عیسای مسیح را یاد بگیریم. شاگردان، بیش از سه سال از نزدیک با عیسای مسیح زندگی کردند و او زیر و بمِ پیروی کردن را به آنان آموخت. شما تا شاگرد نباشید و از شبانان و پیش‌کسوتان، آموزه پیروی را یاد نگیرید، نمی‌توانید خداوند را به بهترین روش خدمت نمایید. 

بسیاری از شما هنوز نمی‌دانید کتابمقدس دارای سی و یک هزار و یک صد و هفتاد و سه آیه است، ولی در غیرت و اشتیاقی که دارید می‌خواهید آموزگارانِ کتابمقدس باشید. و گاهی ندانسته و نشناخته به سایر مردانِ خدا و زنانِ ایمان، پشتِ پا می‌زنید تا سخن خودتان را روی کرسی بنشانید؛ آن هم برای هیچ و پوچ! پس بیایید ابتدا از سخنان و شریعتِ مسیح پیروی کنیم، سپس پروانه دهیم تا خداوند ما را برای خدمت فرا بخوانَد.   

8- پس شما باید کامل باشید همان‌طور که پدر آسمانی شما کامل است (متی 5 : 48 از برگردان مژده برای عصر جدید).

خواهش می‌کنم نترسید! منظور عیسی این نیست که ما مسیحیان باید بی‌عیب و نقص باشیم؛ که اگر چنین بود، دیگر نیازی به کلیسا رفتن، شبانان وخادمانِ خدا، مشارکت با مسیحیان، شرکت در جلساتِ دعا و بررسی کتابمقدس نمی‌داشتیم. با توجه به آیه‌های قبلی درمی‌یابیم که هدف عیسی این است که ما را تشویق کند تا همه مردم و به‌ویژه دشمنان خود را یکسان و بدون مرزبندی نژادی، زبانی، تباری، جنسیتی، اجتماعی و یا مذهبی محبت کنیم.

او می‌خواهد که ما نسبت به همه مردم رحیم باشیم، درست همان‌گونه که پدر آسمانی بر همه رحمت می‌کند (لوقا 6 : 36). به بیانی ساده‌تر او به من و تو می‌گوید: «اگر بارانی، بر همه ببار؛ اگر آفتابی، بر همه بتاب. و اگر این کار را بکنی، تو هم مانند پدر آسمانی کامل خواهی بود؛ زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان می‌تابانَد و بارانِ رحمتِ خود را بر درستکاران و بدکاران یکسان می‌بارانَد. اگر فرزند آن پدر آسمانی هستی، پس باید مانند او در رحیم بودن کامل باشی.»

9- مواظب باشید! اگر برادرت به تو بدی کند، او را مُتَنَبه ساز و اگر توبه کند، او را ببخش. حتی اگر روزی هفت بار به تو بدی کند و هفت بار پیش تو بیاید و بگوید: «توبه کردم» باید او را ببخشی (لوقا 17 : 3 – 4 از برگردان مژده برای عصر جدید).

در شریعت و راهِ عیسای مسیح، شرط اساسی برای بخشوده شدن، بخشیدن است. و این یکی دیگر از بایدهای خداوندِ ماست. کسانی که به ما بدی می‌کنند، لازم است با آنها در خلوت گفتگو کنیم، چه بسا سوء‌تفاهمی پیش آمده باشد. ولی کسانی که امروزه حتی در شبکه‌های اجتماعی که برای برقراری دوستیِ مجازی است نه فضایی برای ناراحت کردنِ دیگران، به یکدیگر بد و بیراه می‌گویند، دیگران را که با دیدگاه آنان مخالف هستند در برابر همه ندانسته و نشناخته محکوم می‌کنند، به گمانم اگر نگویم «شیطان صفت» هستند، ولی به جرأت می‌توانم بگویم که «حام صفت» هستند!

آیا ماجرای حام پسر نوح را به‌یاد دارید در زمانی که عریانی پدرش را دید چه کار کرد؟ فورآً رفت و به سایر برادرانش گفت که بیایید ببینید این مرد مقدس، پدر ما، چگونه شراب نوشیده و مست شده است و عورتش پیداست! ولی سام و یافث چه کردند؟ آنها عقب، عقب رفتند و بدون اینکه عریانیِ پدرشان را ببینند او را با ردا پوشانیدند (پیدایش 8 : 20- 27). 

اگر شما راست دینیِ مسیحی را پیشه خود ساخته‌اید، پس لازم است که با محبت مسیحایی کثرت گناهانِ خواهران و برادرانِ خود را بپوشانید و آنها را پیش دیگران و به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی رسوا نسازید. در غیر این صورت «لعنتِ حام» از آن شما نیز خواهد شد!

10- پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد (متی 24 : 44 از برگردان مژده برای عصر جدید).

آماده بودن یا بیدار ماندن برای بازگشت عیسای مسیح خداوند به این معناست که باید همواره در جستجوی راههای خداوند و شناختِ شریعتِ او باشیم، درباره آن تعمق کنیم، مشتاق مشارکت با او و مطیع اراده‌اش باشیم؛ تا مبادا مانند آنچه در رساله یهودا آیه 4 می‌خوانیم فیض خدای خود را به جواز انجام کارهای خلافِ اخلاق بدل کنیم و از آزادی که در آیین مسیح داریم سوء‌استفاده نماییم. در انجیل لوقا 21 : 34 عیسای مسیح در همین راستا می‌فرماید: «به‌هوش باشید، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانی‌های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی ناگاه غافلگیرتان کند.»

11- پیام انجیل باید اول به تمام قومها برسد و بعد زمان به آخر خواهد رسید (مرقس 13 : 10 از برگردان تفسیری).

پیام انجیل برای خودش دست و پا ندارد که برود و به گوش تمام قومها برسد. من و تو باید این پیام را با تمام وجود و دارایی‌مان به گوش جهانیان برسانیم. خبر خوش این است که عیسی مسیح خودش به مفهوم واژه، انسان را از بند گناه و شیطان آزاد می‌سازد. آموزشها، گفتار، احکام و شریعتِ عیسای مسیح به خودی خود، نجاتبخش نبوده و نیست! بسیاری از گفته‌های محبت آمیز مسیح را می‌توانید در بیانات حکیمانه کونفسیوس هم بیابید.

کاری که عیسی در زندگی مردم انجام می‌دهد تا اندازه‌ای مانند کار نجات‌غریقی است که شخصِ در حالِ غرق شدن را ابتدا از غرق شدن نجات می‌دهد و سپس از او می‌خواهد که آموزشهای مربوط به شنا کردن را یاد بگیرد تا دوباره غرق نگردد. البته تفاوت بنیادین بین عیسی مسیح و نجات‌غریق در این است که او که کلام و شریعتِ زنده خداست، در ما ساکن می‌شود و به‌وسیله روحش به ما قدرت می‌بخشد تا کنندگان کلام خدا و قانون او باشیم.

بهترین کتابِ آموزش شنا، با بهترین قانونها و توصیه‌ها قادر به رهانیدنِ کسی نیست که دارد در آب خفه می‌شود! خبر خوشی که باید به قومها برسانیم این است که بدون اینکه شما کاری برای رهایی از غرق شدن انجام بدهید، بدون اینکه قوانین مربوط به شنا کردن را اجرا کنید (البته اگر هم بخواهید نمی‌توانید در لحظه غرق شدن آنها را انجام دهید)، نجات‌غریق آماده است شما را با فیض و بخشش رایگانش رستگار گردانَد. کافی است به او اجازه دهید تا کارش را در شما به کمال برسانَد.

12- مهم‌ترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت و صداقت است فراموش کرده‌اید. شما باید ده‌یک را بدهید، ولی احکام مهم‌تر خدا را نیز فراموش نکنید (متی 23 : 23  از برگردان تفسیری).

دادنِ یک دهمِ درآمد، یکی دیگر از بایدهایی است که عیسای مسیح فرموده تا انجام بدهیم. دادنِ ده‌یک بنا بر قانون تورات یکی از کوچکترین احکام بود که علمای دینی و فریسیان در آن زمان به‌جا می‌آوردند. عیسای مسیح در مقام صاحب تورات که سخنان خود او در عهد عتیق بود، آنها را توبیخ می‌کند چون این حکم کوچک را با دقت و حسایت بسیار زیاد به‌جا می‌آوردند، ولی بزرگترین احکام تورات یعنی نیکویی، گذشت و صداقت را نادیده می‌گرفتند. تأکید عیسی در اینجا بر انجام دادنِ هر دو مجموعه از احکام تورات است، یعنی هم احکام بزرگ و هم احکام کوچک.

آیا عیسای مسیح از ما نیز انتظار دارد که احکام خدا را در عهد عتیق به‌جا آوریم؟ لازم است که پاسخ را در گفتار او جستجو کنیم نه در دیدگاههای شخصی و انسانی. او در متی 5 : 19 می‌فرماید: «پس هر که یکی از کوچکترین این احکام (تورات) بشکند و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهی آسمان، کوچکترین به‌شمار خواهد آمد. اما هر که این احکام (تورات) را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.» انتخاب با شماست، آیا می‌خواهید کوچکترین باشید یا بزرگترین؟

نوشته : کشیش بانی‌پال نَت‌نیّل

Dec/23/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر