در اسلام بحثی مطرح است با عنوان عزت نفس به این معنی که ۱. کاری نکنیم که بی جهت کوچک شویم و۲. اگر کسی به ما ظلم کرد در مقابل آن ایستادگی کنیم ظلم را در حد امکان و توانایی قبول نکنیم مگر یک مصلحت بالاتری باشد. نظر مسیحیت در مورد این دو چیست؟

بحثی که مطرح کرده اید بحثی است طولانی که در حوصله این مقوله نمی گنجد.

اما بطور خلاصه:

1- مسیحیت با غرور و تکبر انسانی کاملاً مخالف است و گاهی اوقات کلمه عزت نفس برای مردم همان غرور و تکبر را به میراث می آورد. کتاب مقدس به ما شخصیت عیسی مسیح را به عنوان الگو و نمونه کامل یک ایماندار به مسیح معرفی می کند. عیسی مسیح خداوند تا به حد صلیب خود را فروتن و مطیع ساخت و بدنبال عزت نفس خویش نبود!!!

2- مسئله ظلم: اگر شخصی است و بین یک فرد با فردی دیگر است، عیسی مسیح به ما این حکم را داده که از خود دفاعی نکنیم و دشمن خود را محبت کنیم، اما در رابطه با ظلم اجتماعی یا خانوادگی یا سیاسی کلام خدا به وضوح به ما مقابله با چنین ظلمهایی را توصیه می کند.

 

Jun/01/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 174 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر