چرا بعضی از دعاهای ایمانداران نزد خداوند اجابت نمیشه؟

علل عدم پاسخ به دعاهای یک ایماندار می تواند بسیار زیاد باشد که به چند علت از آنها در زیر اشاره می کنم:

1- پاسخ خدا به دعاهای ما همیشه بله نیست و گاهی صبر کن و نه نیز می بااشد.

2- گاهی خدا به علت پیش دانی خود و دانستن عواقبی که ما هیچگاه به آنها دسترسی نداریم، دعای ما را جواب نمی دهد.

3- دعای یک ایماندار فقط برای درخواست چیزی نباید باشد و خدا برای معامله با ما ارتباط برقرار نکرده. او می خواهد با ما دوستی برقرار کند و یک دوست برای معامله نیست. یک دوست برای در میان گذاشتن اسرار و مسائل شخصی و نیز برای اعتماد به یکدیگر و نیز برای داشتن وقتهایی پرمعنا با یکدیگر نیز وجود دارد و گاهی اوقات وقتی خدا احساس می کند که رابطه ما فقط با داد و ستد رو اورده از پاسخ دادن به دعاها باز می ایستد تا ایماندار به مسیح به خود بیاید و به دنبال رابطه باشد و نه تجارت!!!

4- بعضی دعاها بر خلاف اراده و خواست و متن صریح کلام خداست و به این علت خدا آنها را پاسخ نمی دهد.

5- وقتی ابراهیم اقدامی اشتباه کرد و به جای اعتماد به وعده خدا برای تولد پسر وعده یعنی اسحاق عجله کرد و از هاجر اسماعیل را بدنیا آورد، خدا به مدت 25 سال در زندگی او ساکت و بدون سخن ماند و در طول این 25 سال هیچگاه نمی بینیم که خدا با ابراهیم سخنی گفته باشد!!! گاه در زندگی یک ایماندار زمان سکوت خداست و البته این دوران، دوران بسیار سختی است. اما خدا به دنبال افراد امین و وفادار می باشد که به رابطه خود حتی در زمان سکوت نیز ادامه دهند.

پیروز باشید.

Mar/21/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 312 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر