آیا زنان می تونن بشارت یا تعلیم بدن؟

زنان در کتاب مقدس، مبشرین قوی ای بوده اند و هستند و نیز در کلام خدا می خوانیم که پرسکله که یک زن بود، یکی از رسولان را بنام اپُلُس تعلیم داد و تربیت کرد. لطفاً به اعمال رسولان 18: 26 مراجعه فرمایید. در ضمن در رساله رومیان فصل 16 همکاران پولس رسول در کلیسا نام برده شده اند که اکثراً زنان بوده اند.

Apr/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر