شخصی که دارای چند همسر هست و بتازگی به مسیح ایمان آورده ، تکلیف همسران او چه می شود؟

در کتاب مقدس اشاره شده که چنین شخصی نمی تواند به منصب کشیشی گماشته شود، چون کشیشان و رهبران کلیسا به عنوان نمونه ها و الگوهای جماعت مسیحی می بایست با داشتن یک زن معیار صحیح زندگی را به ایمانداران به مسیح منتقل سازند (اول تیموتاؤس 3: 2). اما صد البته کتاب مقدس مخالف طلاق می باشد و چنین شخصی که پیش از ایمان آوردنش به عیسی مسیح به چنین عملی دست زده، می بایست با همسران خود به زندگی اش در آرامی و صلح ادامه دهد.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Apr/04/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر