آیا ارواح بر ضد خود عمل می کنند؟ در کلام خدا فرموده مسیح گفت شیطان برضد خودش عمل نمی کند! سؤالم اینجاست: چطور افراد شیطان پرست و جادوگر، اجنه و ارواح را از بدن انسان ها اخراج می کنند؟ و سؤال دوم اینکه آیا ارواح و اجنه ای هستند که به عیسی مسیح ایمان داشته باشند؟ چرا اپلیکیشن پرپاسخ در اندروید بروز رسانی نمی شود؟

شیطان برای مقابله با خداوندِ ما و کلیسایش و فریب مردم، به کپی کردن روشهای کتاب مقدسی مبادرت می ورزد، اما باید بدانیم که افرادی که به ظاهر توسط شیطان پرستان و جادوگران از دیوها رها می شوند، به هیچ وجه چنین نیست و تنها نمایشی فریبکارانه از این گروهها است. چنین افرادی که به ظاهر دیوها از آنها اخراج شده اند، پس از اخراج ظاهری، زندگی بسیار تأسف باری را در اسارتها و بستگی هایشان ادامه می دهند و گاهی اوقات وضعیت آنها بدتر از قبل می شود.

ارواح شریر نمی توانند به عیسی مسیح ایمان آورند، چون آنها موجوداتی روحانی هستند که قبلاً در آسمان در حضور خدا بودند و جلال خدا را شاهد بوده و تصمیم گرفته اند از شیطان پیروی کنند. همانگونه که شیطان نمی تواند توبه کند و برگردد، ارواح شریر نیز قادر به این کار نیستند.

در ضمن برای بروزدرسانی مقالات در اپلیکیشن پرپاسخ در حال اقدامات لازم هستیم، لطفاً کمی تحمل کنید.

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 739 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر