آسترولوژی و نظر کتاب مقدس در باره آن؟

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود، بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی، قديمی ترين پديده ای است كه بشر به آن دست يافته است. دانشی مرموز؛ اسرار آميز و قديمی كه در تمام کشورها و تمدن ها رواج داشته است.

برخورد كتاب مقدس با اين پديده هميشه يك برخورد روحانی و الهی بوده وهيچگاه اين مقوله رادر چهار چوب بخت آزمايي و طالع بيني نپذيرفته است.

آسترولوژی علم ستاره بينی يا اختر گويی است، كه در قديم به آن تنخيم يا نجوم احكامی نیز گفته اند.

نجوم قديمی ترين دانش بشری است كه تا كنون زنده مانده است، به حدی که در عصر ما، بسياری از مردم، امورات زندگی وتصميات  شغلی و يا آينده خود را بر اساس نمودارهای آسترولوژی تنظيم می كنند، در حالی كه ما مسيحيان، می بایست نقشه های زندگی و آينده خود را بر اساس كلام خدا و اراده نيكوی خدا بنا کنیم و استوار سازیم.

آسترولوژی به زبان سانسكريت، جيوتيش ناميده می شود. اين كلمه از دو بخش جيو به معنی ديدن  و تيشا  به معنی علم و دانش است. گويی اين دانش ابزاری است، برای درست ديدن شرايط محيط  و تفسير هايی برای پيش بينی بهتر آينده.

قابل ذکر است كه در كتاب مقدس اشارات بسياری به ستاره شناسی و نجوم و پيش بينی آينده شده است كه در تمام آنها ، فاعل آن روح القدس بوده و نه علم و دانش بشری!

آسترلوژی علم ودانش گسترده ای است و رشته های مختلفی را شامل می شود و برای شناخت آن مختصری از این پدیده را در این بخش از پرسش سایت پر پاسخ به آن اشاره می کنم.

امروزه آسترولوژی که در شرق و غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای سیستم‌های گوناگونی است، به‌ صورت یک دانش پیچیده‌ای درآمده و دارای رشته‌های مختلف است. در این بخش فقط به شرح عینی از رشته‌های مختلف آسترولوژی بسنده می کنم وسپس به دیدگاه های کتاب مقدسی خواهم پرداخت.

Natal Horosocope

این نوع آسترولوژی ادعا می‌کند که هیچ سؤالی وجود ندارد که پاسخ آن از طریق این دانش امکان‌ پذیر نباشد! یک رشته آن، با زایش یا طالع تولد سر و کار دارد. این زایش یا طالع، جدولی از آسمان است که برای روز و ساعت تولد، حساب و رسم می‌ شود و موقعیت سیارات در منطقه ‌البروج را نشان می‌دهد. به‌طور کلی چنین جدولی طالع نامیده می‌شود. با این جدول هر نوع اطلاعاتی قابل دسترسی است. مثلاً ادعا می ‌شود که این جدول وضعیت فیزیکی نوزاد بعد از تولد را نشان می ‌دهد: برای نمونه سر نوزاد در کدام طرف قرار گرفته بود، غرب، شرق، جنوب یا شمال؟ هنگام تولد چند نفر در اتاق حاضر بوده‌اند؟ آنها مرد یا زن یا هر دو با هم بوده‌اند؟ وضعیت اتاق چطور بود؟ خانه بود یا بیمارستان؟ صاحب اتاق چه نوع فردی بود و هنگام تولد بچه چه چیزهایی در جیبش بود؟ صاحب اتاق چند تا بچه دارد؟ مادر صاحب اتاق چه نوع آدمی است؟ از چه بیماری‌هایی رنج می‌برد؟ این نوزاد در آینده چطور معاش زندگی خود را فراهم می‌کند؟ چه نوع آدمی می‌شود؟ مادر همسر آینده او چه‌جور آدمی است؟ و … سؤال‌های فوق نشان می‌دهند که از طریق این پدیده، حتی به جزئیات هم می‌توان پرداخت و پاسخی برای آن داشت! با وجود این ‌که گفته می‌شود که آسترولوژی یک علم است که بر پیشگویی بنا شده، از دیدگاه ما مسیحیان این پدیده نمی تواند معتبر باشد و برای پیش دانی ونبوت باید انسان به روح خدا مجهز باشد.

Horary astrology

این نوع آسترولوژی یک رشته دیگری است که طالع‌بینی ساعتی نام دارد. در اینجا یک زایچه یا طالع ، پرسش یک سؤال خاص رسم می‌شود. مثلاً کسی می‌پرسد که چه کسی پول من را دزدیده است؟ منجم برای لحظه سؤال، یک زایچه یا طالع رسم می‌کند و از طریق موقعیت سیارات، جواب سؤال را می‌دهد و ادعا می‌کند که حتی به کوچکترین جزئیات می‌توان پاسخ داد. با کمک این طالع، منجم می‌تواند بفهمد که چه سؤالی در ذهن سؤال‌کننده وجود دارد، بدون این‌ که طرف سؤال کند. با این طالع می‌توان فهمید که دزد چه کسی است؟ پول کجا است؟ آیا دزد مرد یا زن است؟ آیا دزد یک غریبه یا آشناست؟ بعد از دزدی، دزد به کدام طرف رفت، شرق، غرب، جنوب یا شمال؟ آیا دزد پول را خرج کرده؟ آیا امکان پس گرفتن پول یا پیدا کردن دزد وجود دارد؟ دزد چه کاره است؟ چند تا بچه دارد و غیره. این طالع را در واقع می‌توان برای پیشگویی کل آینده و گذشته سؤال‌کننده و دزد به کار برد. یکی از منجمین هند به اسم پاندیت کریشنامورتی و پیروان او ادعا می‌کنند که آنها می‌توانند با سیستم نوین و پیشرفته خود، رویدادها را تا دقیقه و حتی ثانیه دقیق آن پیشگویی کنند. برای تحقیق در این زمینه آنها از سؤال‌هایی استفاده می‌کنند که نتیجه آن را بتوان زود بررسی کرد، مثلاً هنگام قطع برق آنها می‌پرسند که برق در چه لحظه‌ای برخواهد گشت و لحظه برگشت برق را یادداشت می‌کنند و بر اساس لحظه سؤال، این را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

Selectional Astrology

یک رشته دیگر در آسترولوژی، اختیار ایام نامیده می‌ شود. برای تعیین یک زمان مناسب برای آغاز کاری خاص، با توجه به اینکه اگر یک کار در زمان مناسبی آغاز شود، نتیجه آن کار موفقیت‌آمیز خواهد بود، این رشته به کار گرفته می شود.

در هندوستان این جزء وظایف مذهبی است که برای ساخت یک معبد جدید یا نصب یک مجسمه مقدس، یک زمان فرخنده که توسط موقعیت سیارات تعیین می‌شود انتخاب شود. در هند که آسترولوژی در امور زندگی روزمره و حتی امور سیاست دولت نفوذ زیادی دارد، از رشته فوق بسیار استفاده می ‌شود. اگر کسی می‌خواهد به مسافرت برود یا ازدواج کند، یا شرکتی تأسیس کند، خانه‌ای بسازد، چیزی بخرد، زمین را کشت کند یا حتی لباس جدید بپوشد یا موی سر را اصلاح کند یا هر کار دیگر، این رشته در آسترولوژی،‌ زمان مناسبی برای آغاز این کار را ارائه می‌دهد. به‌عنوان نمونه در ارتباط با این رشته، وقتی‌که در سال 1947 هندوستان استقلال خو را از بند انگلستان به دست آورد، قرار بود که آغاز استقلال و انتقال قدرت رسماً رأس ساعت 12 ظهر صورت بگیرد، ولی به علت فشار منجمین هندی ساعت 12 ظهر به ساعت 12 شب تغییر یافت؛ زیرا منجمین بر این عقیده بودند که ساعت 12 ظهر آن روز، زمان مناسبی برای چنین کاری نیست.

Medical Astrology

نمونه دیگری در ارتباط با این رشته آسترولوژی پزشکی نام دارد. این شاخه با بیماریها، تشخیص و درمان آنها سر و کار دارد. نمونه ‌ای از سؤالهایی که منجم به آن می‌پردازد به قرار زیر است: فرد از چه نوع بیماری رنج می‌برد؟ بیماری در کجای بدن قرار گرفته است؟ علت بروز بیماری چه بوده است؟ چطور می‌ توان این بیماری را درمان کرد؟ آیا فرد بیمار دوباره سالم می‌شود؟ بعد از چه مدتی بیمار سالم می‌شود؟ و سؤالهایی از این قبیل... گفته می‌شود که برای به کار گرفتن این شاخه، منجم باید به اندازه کافی درباره آناتومی و پزشکی اطلاعات داشته باشد. با تعریف فوق، یک دید کلی درباره رشته‌های مختلف آسترولوژی ارائه شده است. حال برای اینکه خواننده هم یک دید کلی درباره روش‌های مختلف آسترولوژی داشته باشد، به طور مختصر مهمترین روشها شرح داده می‌شود.

آسترولوژی در واقع بر سیستمی بنا شده که در این سیستم جایی برای سیاره اورانوس، نپتون و پلوتون که در این قرن و قرون اخیر کشف شده‌اند وجود ندارد، زیرا در قدیم از وجود این سه سیاره بی‌اطلاع بوده‌اند. مهمترین عوامل در آسترولوژی عبارتند از 12 برج، 12 خانه و سیارات. هر برجی دارای یک سیاره به عنوان صاحب برج می‌باشد و موقعیت این صاحب می‌تواند خصوصیات یک برج را تغییر دهد. عامل مهم دیگر، موقعیت سیارات نسبت به یکدیگر است. فقط اورانوس، نپتون و پلوتون به علت اینکه تازه وارد هستند، صاحب برجی نیستند. هر خانه و هر سیاره یک ویژگی خاصی دارد، در واقع هر چیزی که در عالم وجود دارد بین این 12 خانه و سیارات تقسیم شده است. مثلاً خانه چهارم نشانگر مادر است و همه اطلاعات درباره مادر، با توجه به این خانه چهارم به دست می‌آید. خانه اول از آن برجی آغاز می‌شود که هنگام ساعت تولد، در افق شرق در حالت طلوع باشد و این برج را برج طالع می‌نامند. وقتیکه خانه اول مشخص شد، خانه‌های دیگر هم مشخص می‌شوند. به علت اینکه هر برج صاحبی دارد، آن صاحب هم صاحب آن خانه‌ای می‌شود که مربوط به آن برج است. مثلاً اگر برج میزان خانه چهارم باشد، سیاره زهره که صاحب برج میزان است، صاحب خانه چهارم می‌شود. هر سیاره با سیاره‌های دیگر یک رابطه خاصی دارد. یک سیاره می ‌تواند دوست، دشمن یا خنثی باشد. مثلاً خورشید و زحل دشمن همدیگر هستند، ولی زحل و زهره دوست همدیگر می‌باشند. هندیان به این رابطه توجه زیادی قائل می‌شوند.

 

رابطه کتاب مقدس وآسترولوژی

در کتاب مقدس آیات زیادی در مورد ستارگان و کهکشان ونجوم آمده است که تفسیر هر کدام از آنها، با نجوم وآسترولوژی متفاوت است، در مزمور ۸: ۳ و همچنین در مزمور ۱۴۷: ۴ از نقش آسمان وستارگان و ماه در فهمیدن خلقت انسان گفتگو می کند، در ایوب ۹: ۹ و ۲۶: ۱۳ و ۳۸: ۳۱ تا ۳۲ صور فلکی  و دُب اکبر را نشان می دهد وانسانها با این اطلاعات می توانند انواع و اقسام نظریات نجومی را خلق کنند.

کتاب مقدس بر خلاف آسترولوژی از ستاره ها، ماه و خورشید، برای نمایش زمان و فصلها و عصر استفاده می کند، که نمونه آن در پیدایش ۱: ۱۴ یافت می شود.

خداوند همچنین از ستاره ها برای مصور نمودن وعده هایش استفاده می کند، که نمونه آن در پیدایش 15: 5 وعده های خدا به ابراهیم درباره نسلش، به تعداد ستارگان آسمان مرتبط می شود!

در یوئیل 3: 15 آفتاب وماه تاریک می شوند وستارگان نور خود را از دست می دهند وهمچنین در اشعیا 13: 9-13 از داوری نهایی صحبت می کند ولی در آن تفسیر پدیده آسترونومیک، مشاهده نمی شود.

باید اشاره کنم که آسترولوژی یک تفسیر ودانش انسانی است که در بسیاری مواقع، اشتباهات زیادی در محاسبات آن وجود دارند. به عنوان مثال در دانیال باب اول آسترولوژی وآسترولوگها نتوانستند جواب پادشاه را بیان کنند و فقط حکمت ونبوت مردان خدا، مانند دانیال وبود که ده برابر بیشتر از آنها بود! یا در دانیال 2: 27  تنها دانیال توانست جواب پادشاه را بدهد، یا در اشعیا 47: 13-14اشاره شده که: "با وجود تمام راهنمایی هایی که به تو می شود، فاقد قدرت هستی، بگذار منجم ها وستاره شناسان تو …………. بیایند و تو را از آنچه اتفاق می افتد آگاه سازند. آنها مانند پر کاهی هستند که آتش همه آنها را خواهد سوزانید. آنها قادر نخواهند بود حتی خودشان را از شعله های سوزنده آن نجات دهند."

اگر آسترولوژی به معنای پیشگویی وطالع بینی باشد، کلام خدا در تثنیه 18: 10-14 این امور را به شدت نکوهش می کند ودر تثنیه 4: 19 آسترو لوژی را باعث انحراف انسان می داند.

در انتها باید بگویم که البته خدا از ستارگان  وآسمان برای رسانیدن پیغام خود به عنوان نشانه می تواند استفاده کند! که نمونه آن در متی فصل دوم، ستاره شناسان می باشند که با هدایت خدا با نشانه ستاره ای، عیسی نوزاد را ملاقات کرده و پرستش کردند.

باید دانست آسترو لوژی  پدیده ای است که ادعا می کند نیازی به خدا ندارد! در حالی که ستاره ها وآسمان در کلام خدا همیشه با روح خدا هدایت شده اند وحامل پیام خدا به انسانها بوده اند.

نوشته: علی خیراندیش

Mar/11/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 613 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر