هدایت روح القدس را برایم شرح بدهید؟

هدایت روح القدس و چگونگی آن مبحث بسیار مفصلی می باشد که در باره آن کتابهای زیادی نگاشته شده، اما بطور خلاصه چند نکته را در زیر برایتان می نویسم که کمک می کند هدایت روح القدس را تشخیص دهیم:

1- روح القدس هیچگاه بر خلاف کلام خدا عمل نمی کند و در جهت مخالف تعلیم کل کتاب مقدس هدایت نمی کند. پس هدایتی که احساس می کنیم از جانب روح القدس است می بایست کاملا" با کلام خدا و اصول آن هماهنگی داشته باشد.

2- روح القدس در یگانگی و اتحاد و صلح و آرامش عمل می کند و هیچگاه با هدایتش باعث به هم خوردن روابط و اغتشاش و تشویش نخواهد شد. 

3- هدایت روح القدس می بایست با میوه روح نیز هماهنگی داشته باشد. یعنی در آن محبت و خوشی و آرامش و صبر و بردباری و ایمان و پرهیزگاری و ... دیده شود. اگر کسی می گوید از روح خدا هدایت شده ولی در اقدام به این هدایت عجله دارد، مشکلی در کار هست.

4- هدایت روح القدس در ما اطمینان و یقین کامل ایجاد می کند و شخصی که به هدایتش از جانب روح القدس شک دارد، مسلما" هدایتی صحیح نیست.

اینها چند نکته بود که بسیار حساس بود و خواستم با شما در میان بگذارم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/08/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 800 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر