چگونه باید هر روز با ایمان مسیحی خود زندگی کنیم؟

مسیحی کسی است که پیرو عیسی مسیح است و هر روزه همه زحمات را به جان می خرد که عیسی مسیح را خدمت و پیروی کند. مسیحی کسی است که عیسی مسیح او را از گناهانش و عواقب آن پاک کرده و به او زندگی تازه بخشیده. در ضمن یک مسیحی برای رابطه داشتن خوانده شده است: رابطه زنده با خدا و رابطه محبتانه با دیگران.

زندگی روزانه مسیحی با دادن وقت شخصی به دعا و کلام خدا شروع می شود. و یک مسیحی مؤظف است برای امرار معاش خانواده خود و نیز رسیدگی به نیازمندان، شغلی شرافتمندانه داشته باشد.

در ضمن یک مسیحی مرتبا" در جمع خانواده کلیسایی خود نیز شرکت می کند و با آنها خداوند را عبادت می کند و از کلام خدا تعلیم می گیرد و نیز تلاش می کند که تغییری را که عیسی مسیح در زندگیش بوجود آورده و او را تبدیل به شخصی دیگر کرده و گناهانش را پاک کرده با دیگر دوستان و آشنایان خود در میان بگذارد.

یک مسیحی خود را نه مالک و صاحب بلکه ناظر اموال خود می داند و تلاش می کند با مال خود نیز در کار خدا سهیم باشد.

یک مسیحی می بایست مطابق اصول اخلاقی ای که در کتاب مقدس نگاشته شده زندگی پاک و مقدسی داشته باشد.

اینها چند نکته مهم بود که برای شما نام بردم.

موفق باشید.

Jan/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 181 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر