خیلی ها از من می پرسن که چرا مسیحی شدی و من نمی توانم پاسخ کاملی بدهم؟

با پاسخ به سؤالات زیر متوجه خواهید شد که چه جوابی به چنین اشخاص می توانید بدهید:

1- آیا خود شما از ته دل از گناهان خود توبه و بازگشت کرده اید و تصمیم قاطعانه گرفته اید تا از عیسی مسیح پیروی کنید؟

2- آیا ایمان دارید که عیسی مسیح بخاطر گناهان شما بر روی صلیب قربانی شد و روز سوم از مردگان برخاست و او خداوند است؟

3- اگر از گناهان خود توبه کرده اید و از عیسی مسیح پیروی می کنید، آیا تغییر یا تبدیلی در زندگی شما ایجاد شده؟

4- آیا کتاب مقدس را مطالعه می کنید و وقت کافی به مشارکت و مصاحبت با خدا می دهید؟

5- آیا به پاسخ سؤالاتی که برایتان در رابطه با ایمان مسیحی وجود داشته نائل آمده اید؟ در غیر اینصورت لطفاً مقالات مفصل ما را در پاسخ به بسیاری از سؤالات گوناگون در وب سایت پرپاسخ مطالعه فرمایید.

6- در صورت پاسخ بله به همه سؤالات فوق می بایست بتوانید پاسخ خوبی به سؤال کنندگانتان بدهید!

Nov/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر