آیا حتما غسل تعمید رو باید روحانی کلیسا برایمان انجام دهد یا نه خودمون هم می تونیم این کار رو بکنیم؟ و آیا اصلاً این کار لازمه؟ ممنون

در هیچ جای کتاب مقدس شاهد این مسئله نیستیم که تأئید کنند تعمید شخص توسط خودِ شخص باشد. در همه موارد شخصی که از نظر روحانی بلوغ دارد، مانند یحیی یا رسولان مسیح و کشیشان، افراد را تعمید می دادند و هیچگاه توسط یک شخص بی ایمان یا حتی عادی یا بصورت شخصی، کسی تعمید نگرفته است.

اینکه آیا تعمید امری لازم است، مسلماً لازم است. چون در مرحله اول باید در نظر داشت که این فرمان عیسی مسیح خداوند است و کسی که تن به پیروی از مسیح می دهد می بایست فرمان او را نیز با تمام دل و جان اطاعت کند.

دوم: کسی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اش ایمان می آورد و به کلیسای خداوند می پیوندد، به همراه تعمید آب، نجات او تضمین می شود و از داوری آینده رهایی می یابد.

سوم: با تعمید آب در حضور جمع کلیسا و گاهی با حضور افرادی از بستگان و فامیل اعلام می کنیم که ازسیستم گناه آلود دنیا جدا شده و به کلیسای خداوند که خانواده الهی است می پیوندیم.

شما را تشویق می کنم که به مقالات ما در باره تعمید آب توجه کنید و با دقت آنها را مطالعه فرمایید.

شاد و پیروز باشید.

May/07/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 170 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر