پیدایش باب ۳۲ آیه ۲۶ به چه معناست؟

متأسفانه برای بنده روشن نیست که مقصود شما از توضیح باب 32 پیدایش آیه 26 چیست؟ ای کاش کمی توضیح می دادید که کدام بخش از این آیه برای شما سؤال ایجاد کرده. اما با توجه به اینکه بسیاری از دوستان هموطن ما از این بخش بارها سؤال کرده اند، کپی پاسخ موجود در وب سایت پرپاسخ را برای شما در زیر ارسال می دارم:

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گرفت فرشته گفت با خدا و با انسان مجاهده کردی. منظور این است که با فرشته خدا که به صورت انسانی ظاهر شده مجاهده کردی پس با خدا مجاهده کردی. این داستان پیغام عمیقی برای ما در بر دارد. در این داستان متوجه می شویم که خدا حاضر است اگر در گرفتن برکات از او جدیت از خود نشان دهیم، ما را برکت دهد. این برداشت یعقوب بود که با خدا کشتی گرفته است و بارها در عهدعتیق اتفاق افتاده که افراد با فرشته خدا ملاقات کرده اند و تصور کرده اند با خدا روبرو شده اند. عیسی مسیح نیز تأکید زیاد کرد که در دعا اصرار بورزیم و در باره بیوه زنی که داد خود را مرتبا" نزد قاضی می برد، صحبت کرد. منظور از این مسئله اصرار در دعا و جدیت نشان دادن در طلب درخواستمان است و در ضمن نشانه صمیمیتی است که خدا می خواهد با انسان در رابطه اش داشته باشد. خدای کتاب مقدس با تمام خدایان ادیان دیگر از این جهت متمایز است که حاضر است با انسانها صمیمیت و دوستی بسیار نزدیکی برقرار کند. خدای کتاب مقدس خدایی در آن دور دستها نیست که دور از دسترسی باشد، بلکه خدایی است که حتی در کلامش می گوید: بیایید با هم دلیل خود را بیاوریم و اگر دلایل شما بر من چربید، پس داد شما را به شما خواهم داد!!! خدای کتاب مقدس انسان می شود، و در میان انسانها در همه ضعفهای بشری ما شریک می شود و بالآخره حتی مرگ بر صلیب را نیز تجربه می کند، اما بدون گناه. من عاشق چنین خدایی هستم که اینچنین به انسان نزدیک می شود و خود را به او ظاهر می سازد.

May/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر