سلام...دین من در حال حاضر چیزی به جز مسیحیت است..آیا من میتوانم دین خود را بدون مراجعه به کلیسا تغییر دهم و مسیحی بشوم؟

مسلما" مهم ترین اصل در ایمان مسیحی توبه از گناهان و تسلیم خود به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده و پذیرفتن قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانمان و برخاستن او از مردگان  و اعتراف اینکه عیسی مسیح خداوند و پسر خدا است، می باشد. اما برای رشد در این ایمان می بایست در کلیسا حضور داشت و از تعالیم و مشارکت با ایمانداران دیگر بهره جست. عیسی مسیح خودش کلیسا را بنیان گذاشت و از اهمیت بسزایی برخوردار است. منظور از کلیسا ساختمان نیست بلکه جمع مؤمنین به مسیح که از دو یا سه نفر بیشتر باشند. مهم است که پس از توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح، شخصی که ایمان آورده تعمید آب نیز بگیرد و این در جمع ایمانداران کلیسایی انجام می شود و به وسیله یک خادم خدا که در کلیسا خدمت می کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/02/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 731 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر