نُه دلیل برای امید داشتن به نیکویی خدا (نگرشی دیگر به مزمور 23)؟

برای بسیاری از مردم در تمام دنیا، ماه‌های گذشته پر از فشار عصبی و استرس بوده است.  احتمالاً شما هم آن را تجربه کرده اید.

در نگاه اول و سطحی، این گونه به نظر می رسد که این امری عادی است که دلیل این نگرانی و فشار عصبی شما بر شخص شما یا شخصی که برایتان مهم است و به ویروس کوید 19 مبتلا است، و یا بر چالش های رو به رشد اقتصادی که حول و حوش این بحران جهانی وجود دارد، متمرکز باشد.

اما واقعیت امر این است که اینها دلایل اصلی اوج گیری این فشارهای اخیر عصبی نیستند بلکه علت اصلی آن این است که فراموش کرده ایم که خدا چقدر نیکو است.

در نظر داشتن این مطلب که خدا نیکوست، اساس و بنیاد تمام امیدها است. بدون باور به نیکویی خدا و اینکه او برای همیشه نیکو باقی می ماند، داشتن امید محال است.

اگر خدا نیکو نیست، هیچ دلیل منطقی و واقعی برای داشتن امید وجود ندارد. 

یکی از معروف ترین آیات کتاب مقدس به ما یادآور می شود که: " زیرا فکرهایی را که من برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرموده خداوند" (ارمیا 29: 11، ترجمه هزاره نو).

ما خدای نیکی را خدمت می‌کنیم که حتی در حال درگیری ما با این بیماری فراگیر به جز نقشه های عالی برای زندگی ما و کلیساهای ما، طرح دیگری ندارد.

مزمور 23 نُه مزیت نیکویی خدا را به ما گوشزد می کند - دلایلی که بدون توجه به آنچه که در این دوران کوید 19 رخ می دهد، می‌تواند به مردم نوید امیدبخش بدهد.  در ضمن روی سخن من با شما کشیشان محترم نیز هست که این 9 حقیقت فقط برای افرادی که رهبریشان می‌کنید نیست بلکه برای شما نیز صادق است!

- در حالی که مشوّش و نگران هستید، خدا نیازهای شما را برطرف می سازد!

"خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود" (مزمور 23: 1، ترجمه هزاره نو). از آنجایی که خدای نیکویی را داریم، نیازی نیست که نگران احتیاجات خود باشیم.

- هنگام تنشها و فشارها خدا به شما طریق آرامش را خواهد آموخت!

"در چراگاه‌های سرسبز مرا می‌خواباند؛ نزد آب‌های آرام‌بخش رهبری‌ام می‌کند" (مزمور 23: 2، ترجمه هزاره نو).  خداوند شما را به مکانهای آرام رهنمایی خواهد کرد و راه و روش داشتن آرامش را در زمان فشارها به شما تعلیم خواهد داد.

- وقتی خود را خالی و تهی حس می کنید، خدا به شما قوتی تازه خواهد بخشید!

"جان من را تازه می‌کند" (مزمور 23: 3، ترجمه هزاره نو).  در بحبوحه این بیماری همه‌گیر، در این هفته های پس از عید رستاخیز مسیح، بسیاری از شما هیچ نیرویی در خود نمی یابید و تمام اندوخته های انرژی خود را خالی می یابید.  خدا در این آیه وعده می‌دهد تا به شما  توانایی کافی برای مقاومت دربرابر هر مشکلی که امروز یا فردا با آن روبرو خواهید شد، عطا کند.

- وقتی خود را سردرگم احساس می کنی، خدا تو را هدایت خواهد کرد!

"و به خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید" (مزمور 23: 3، ترجمه هزاره نو). حالت بی تکلیفی باعث تنش عصبی ما می‌شود، اما خدا وعده می‌دهد که دست ما را بگیرد و راهنمایی مان کند. نیازی نیست که در مورد چالش‌های فردا نگران باشید زیرا خدا با هر چیزی که با آن روبرو شوید، به یاریتان می شتابد.

- خدا در دوران تاریک و ترسناک همراه شما خواهد بود!

"حتی اگر از تاریک‌ ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی" (مزمور 23: 4، ترجمه هزاره نو).  چند ماهی که گذشت برای بسیاری از مردم در گوشه و کنار دنیایمان ایام تاریک و ظلمانی بوده است، اما خدا ما را رها نکرده است. شاید در آینده دوران تاریک‌تری را تجربه کنیم، اما خدا با ما در تمام این مسیر عبور خواهد کرد.  اگر خدا با ما است، فرقی به حال ما ندارد که چه کسانی به ضد ما هستند.

- وقتی احساس ناامنی و سستی می کنید خدا از شما محافظت خواهد کرد!

"عصا و چوب‌ دستی تو قوت قلبم می‌بخشند" (مزمور 23: 4، ترجمه هزاره نو). چوپان در گذشته برای محافظت از گوسفندان خود از عصا و چوبدستی استفاده می‌کرد.  وقتی در مقابل فشارهای اطرافمان احساس ناتوانی می‌کنیم، خدا مراقب ما است.  او در هر مشکل و سختی به ما در مورد آینده مان اطمینان خاطر می بخشد.

- خدا در انظار عموم مردم، لطف و مرحمت خود را بر زندگی ما ظاهر خواهد کرد!

سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی! سرم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی" (مزمور 23: 5، ترجمه هزاره نو).  خدا نه‌ تنها وعده داده كه لطف و مرحمت خود را در زندگیتان ظاهر سازد؛ بلکه این اطمینان را به ما می دهد که این کار را در مقابل افرادی که به ما حمله می کنند، ظاهر سازد. وعده او به ما این است که اگر به او اعتماد کنیم، نه تنها نیازهای ما را برآورده سازد بلکه آن را به وفور نعمت برای ما تدارک ببیند.

- علی رغم هر آنچه که رخ دهد، خدا برایتان نیکو باقی خواهد ماند!

"همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود" (مزمور 23: 6، ترجمه هزاره نو). شاید در حال اینگونه احساس نمی کنی که بتوانی روی چیزی حساب کنی، اما برای نیکویی خدا حساب دیگری باز کن. شاید در روزهای آینده دیگران مانند سابق با شما برخورد خوبی نکنند اما نیکویی خدا استوار و پا بر جا خواهد ماند. همیشه می توانی بر کرامت و رحمت با دوام خدا حساب کنی.

- روزی خدا تو را به آسمان خواهد برد!

"و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود" (مزمور 23: 6، ترجمه هزاره نو). آنچه در حال تجربه آن بر زمین هستید، اهمیتی ندارد، خدا به تو وعده مسکنی ابدی به همراه خود در آسمان می دهد. آینده شما تضمین شده است. 

بسیاری از مردم در دنیای ما و کلیساهایمان سعی بر این دارند تا به این 9 مزیت از طریق کسب موفقیت در مشاغل، روابط و یا حساب پس‌اندازشان دست یابند و اغلب آنها شاهد فروپاشی تمام این تکیه گاه ها هستند  در حال حاضر بسیاری شاهد ضعف آن تکیه‌گاه‌ها هستند و در چیزهای دیگر به دنبال یافتن امید از دست رفته شان هستند.

بیایید نمونه خوبی از اینکه سرچشمه این امید واقعی چیست، باشیم و آن را به دیگران تعلیم دهیم.

نوشته: کشیش ریک وارِن

ترجمه: ناجیه راعی

May/14/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر