چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعانی خیلی بالاتر از ایمان تمام اسرائیل است. در حقیقت او آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی می گذشت را منعکس کرد تا به آنها درس زیبایی را بدهد و همانطور که در متن داستان می بینیم برای زن کنعانی چیز عجیبی نبود که مسیح این را گفت چون آن چیزی بود که یهودیان در مورد غیریهودیان می گفتند و زن کنعانی با شناختی که از مسیح داشت می دانست که او با این گفته آنچه را که در اسرائیل معمول بود را منعکس می ساخت و نیر باید توجه داشته باشید که مسیح می خواست به رهبران یهود و شاگردانش نشان دهد که ایمان این زن غیر یهودی از بسیاری از یهودیان مذهبی که خود را مقدس تر و پاک تر از او می شمردند، عظیم تر است. به این گفته عیسی مسیح  در نتیجه گیریش توجه کنید:

" ای زن، ایمان تو عظیم است!" (آیه 28)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1292 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر میثم

    با سلام و احترام در توضیحی که در رابطه با سگ خواندن زن کنعانی توسط حضرت عیسی (ع) ارائه کردید یک اشکال اساسی وجود دارد. اگر حتی بتوان پذیرفت که عیسی ادای نژادپرستی یهودیان را در آورده تا درسی به رهبران یهود و شاگردانش بدهد (که به نظرم درست نیست و در جای جای انجیل روش و‌منشی دیگر از عیسی مسیح (ع) می بینیم) پس هیچ لزومی نداشت پیش از آن به صراحت عنوان کند که من برای هدایت یهودیان آمده ام نه غیر یهودیان.

  • نظر پطروس

    عيسى به صراحت گفته كه براى قوم يهود آمده نه اقوام ديگر و به گفته او بقيه اقوام سگ نجس هستند. سلام دوست عزیز عیسی فرمود بروید امتها را شاگرد سازید. مطالعات خود را در این زمینه بیشتر بفرمایید.


ارسال نظر