می خواستم بدونم شما از کدام فرقه مسیحیت هستید؟ غرض از این سؤال این است که من از مسیحیان پروتستان هستم خواستم بدونم چقدر می توانم از آموزه های شما بهره ببرم؟

وب سایت پرپاسخ خود را متعلق به جامعه مسیحی می داند و نیز وابسته به شورای کلیسایی 222 می باشد و این شورای کلیسایی خود را شورایی غیرفرقه ای می داند اگرچه به اصول کتاب مقدس پایبند هستیم و کاملا" معتقدیم می بایست کتاب مقدس معیار و مقیاس و اساس ایمان وعمل ما باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/17/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر