آیا قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است؟

بجای جایگزین شدن، قرآن مسلمانان را به خواندن کتاب مقدس تشویق می کند. بسیاری از مسلمانان هرگز کتاب مقدس را نخوانده اند چون آنها فکر می کنند قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است. به هر ترتیب باید در نظر داشته باشیم که قرآن هرگز ادعا نکرده که کتاب مقدس را نفی می کند. قرآن از کتاب مقدس به عنوان حقیقت راهنمایی کننده تعریف و تمجید می کند(سوره 5: 46؛ 3: 3؛ 10: 94-95). بعضی از مسلمانان می گویند همانگونه که انجیل، تورات را باطل کرد، قرآن نیز جایگزین انجیل شد. اما باید بدانیم که انجیل هرگز تورات را باطل نکرد. عیسی کامل آمد، نه برای اینکه شریعت را باطل کند بلکه تا به انجام رساند. عیسی فرمود: " گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحققشان بخشم." (متی 5: 17-18) عیسی به ما نشان داد که شریعت خدا حتی خیلی بیشتر از آنچه مردم فکر می کنند سخت است تا حفظشان کرد و به آن عمل کرد. " شنیده اید که به پیشینیان گفته شده، " قتل مکن، و هر که قتل کند، سزاوار محاکمه خواهد بود." اما من به شما می گویم ، هر که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر که به برادر خود " راقا" گوید، سزاوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش جهنم بود... شنیده اید که گفته شده، " زنا مکن." اما من به شما می گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است."(متی 5: 21-22، 27-28) آیا شما به این معیار کامل نائل آمده اید؟ کتاب مقدس می فرماید هیچکدام از ما نمی تواند اوامر شریعت را بجا آورد. ما سزاوار مرگ هستیم (رومیان 3: 23؛ 6: 23). خدا را شکر عیسی مسیح شریعت خدا را بدون نقص نگاه داشت. عیسی مسیح به عنوان قربانی کامل جریمه گناه را با مرگش بر صلیب پرداخت. به کلام خدا که کتاب مقدس است، اعتماد کنید که هیچ جایگزینی ندارد." جمله کلام تو راستی است، و همه قوانین عادله ات، جاودانه." (مزمور 119: 160)   منبع: وب سایت پاسخ به اسلام(www.answeringislam.org) : هلال در نور صلیب نوشته نورم گایزلر ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام امیر نهروان 956 بازدید 10  

نظرات کاربران


ارسال نظر