چرا عیسی مسیح درخت انجیر را نفرین کرد؟

بامدادان‌ چون‌ به‌ شهر مراجعت‌ می‌کرد، گرسنه‌ شد. و در کناره‌ راه‌ یک‌ درخت‌ انجیردیده‌، نزد آن‌ آمد و جز برگ‌ بر آن‌ هیچ‌ نیافت‌. پس‌ آن‌ را گفت‌: از این‌ به‌ بعد میوه‌ تا به‌ ابد بر تو نشود. که‌ در ساعت‌ درخت‌ انجیر خشکید. چون‌ شاگردانش‌ این‌ را دیدند، متعجب‌ شده‌، گفتند: چه‌ بسیار زود درخت‌ انجیر خشک‌ شده‌ است‌!  عیسی‌ در جواب‌ ایشان‌ گفت‌: هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اگر ایمان‌ می‌داشتید و شک‌ نمی‌نمودید، نه‌ همین‌ را که‌ به‌ درخت‌ انجیر شد می‌کردیـد، بلکه‌ هر گاه‌ بدیـن‌ کوه‌ می‌گفتی  "منتقل‌ شده‌ به‌ دریا افکنده‌ شو" چنین‌ می‌شد.  و هر آنچه‌ با ایمان‌ به‌ دعا طلب‌ کنید، خواهید یافت.              

انجیل متی  21 : 18 – 22 بامدادان‌ چون‌ از بیت‌ عنیا بیرون‌ می‌آمدند، گرسنه‌ شد. ناگاه‌ درخت‌ انجیری‌ که‌ برگ‌ داشت‌ از دور دیده‌، آمد تا شاید چیزی‌ بر آن‌ بیابد. اما چون‌ نزد آن‌ رسید، جز برگ‌ بر آن‌ هیچ‌ نیافت‌ زیرا که‌ موسم‌ انجیر نرسیده‌ بود. پس‌ عیسی‌ توجه‌ نموده‌، بدان‌ فرمود: از این‌ پس‌ تا به‌ ابد، هیچ‌کس‌ از تو میوه‌ نخواهد خورد. و شاگردانش‌ شنیدند... صبحگاهان‌، در اثنای‌ راه‌، درخت‌ انجیر را از ریشه‌ خشک‌ یافتند. پطرس‌ به‌خاطر آورده‌، وی‌ را گفت‌: ای‌ استاد، اینک‌ درخت‌ انجیری‌ که‌ نفرینش‌ کردی‌ خشک‌ شده‌. عیسی‌ در جواب‌ ایشان‌ گفت‌: به‌ خدا ایمان‌ آورید،  زیرا که‌ هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ هر که‌ بدین‌ کوه‌ گوید منتقل‌ شده‌، به‌ دریا افکنده‌ شو و در دل‌ خود شک نداشته‌ باشد بلکه‌ یقین‌ دارد که‌ آنچه‌ گوید می‌شود، هرآینه‌ هر آنچه‌ گوید بدو عطا شود.                                                                   

انجیل مرقس  11 : 12 – 14  و 20 – 23 ‌ما دراین واقعه مواجه ایم با 1. عیسی مسیح 2. شاگردان 3. درخت انجیر کلام خدا شناخت روشنی از عیسی مسیح و شاگردانش به ما می دهد. اما برای درک صحیح از چرائی عمل عیسی مسیح باید با  " درخت انجیر " نیز بیشتر آشنا شویم. انجیر درخت انجير از گياهان خزان دار نيمه گرمسيری است كه زمستانهای ملايم همراه با بارندگيهای پراكنده و تابستانهای گرم را ترجيح می دهد. ويژگی خاص درخت انجير ، مقاومت آن در مقابل عوامل نامساعد محيطی و مخصوصا شوری خاك است. كه باعث شده اين درخت با ارزش به طيف وسيعی از شرايط آب و هوائی و خاكی سازگار باشد. درخت انجير تا سيصدسال عمر نموده و تا ارتفاع پانزده متری نیز رشد ونمو می كند. درخت انجیر قادر است گرمای زیاد و خشکی هوا را تحمل کند. حتی به گرمای نسبتاً زیاد تابستانی علاقه مند است. اما با رطوبت زیاد هوا به سختی کنار می آید. از آنجایی که درخت انجیر در مقابل کم آبی مقاوم است درمناطق کم آب وخشک زیادتر کاشته می شود. قسمتی که به اسم میوه انجیر معروف است ومورد تغذیه انسان نیز قرار می گیرد درحقیقت میوه نیست ، بلکه  زائده میان تهی است که گلهای انجیر به تعداد زیاد در داخل آن قرار گرفته  و مواد قندی در این زائده جمع می شوند.    برداشت انجیر آبی ( باغات ) از نیمه تیر تا اواخر مرداد وانجیر دیم ( کوهی یا وحشی ) از نیمه مرداد تا اواخر شهریور ادامه دارد. اما درخت انجیر ذکر شده : الف ) با این توضیح اجمالی در می یابیم که درخت انجیر بخاطر توانائی  سازگاری شگفت انگیزش با محیط ، قادربه ثمردهی درشرایط  دشوار نیز می باشد. اما درهر دو روایت از این واقعه به درخت انجیری اشاره می شود که بر آن به جز برگ دیده نمی شد.  شرایط محیطی و جوی نمی توانسته عامل ناباروری درخت باشد، زیرا درخت انجیر برگ داشته است. ب)  لازم به یادآوری است که زایده میان تهی درخت انجیر که حاوی گل و شیره آن می باشد ، در فصل بهار و همزمان با رویش برگها ، رویش کرده و از میانه تیرماه آماده چیدن است. در بعضی موارد نیز این زائده حتی قبل از رویش برگ انجیر رویش می نماید. ج ) با شروع فصل بهار و رویش برگ ، بنا بر قاعده این درخت انجیر نیز باید زائده هائی  ( میوه انجیر ) را با نوید ثمردهی در خود می داشت. که در موسم آن قابل چیدن و خوردن باشد. با وجود فراهم بودن شرایط  وتوانائی ها ، آنچه تاسف برانگیز است،  بی ثمر بودن آن درخت بوده است. د) معمولا بر شاخه و یا در پای درخت انجیر دیم ( کوهی یا وحشی ) انجیرهای خشک شده فصل قبل بخاطر وجود هوای معتدل آن مناطق ، دیده می شود. که خود استنادی بر میوه دهی درخت می باشد.                ناگاه‌ درخت‌ انجیری‌ که‌ برگ‌ داشت‌ از دور دیده‌، آمد تا شاید چیزی‌ بر آن‌ بیابد. شاگردان  بر خلاف قضاوت اولیه ما از عمل عیسی مسیح ، هیچ اعتراضی مبنی بر " اقدام غیر منصفانه " عیسی مسیح ازطرف شاگردان دیده نمی شود. بلکه آنها بخاطر قدرت و سرعت در اجابت دعای عیسی متعجب گشته اند.               چون‌ شاگردانش‌ این‌ را دیدند، متعجب‌ شده‌، گفتند: چه‌ بسیار زود درخت‌ انجیر خشک‌ شده‌ است! توضیح اینکه : میوه انجیر ( تازه و خشک آن ) بخاطر فراوانی و سهل الوصول بودن آن ، بخش باارزشی ازمنابع غذایی مردم آن مناطق بوده و آشنائی شاگردان با ویژگی های درخت انجیر، علت فهم اقدام عیسی مسیح می باشد. عیسی مسیح الف) در انجیل متی باب سوم و آیه دهم آمده است که : والحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. همچنین در انجیل یوحنا باب پانزده آیه شش : اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده، در آتش می اندازد و سوخته می شود.  ب )  درهر دو روایت از درخت انجیر دربابهای اشاره شده دراناجیل متی ومرقس، واقعه تطهیر هیکل توسط عیسی نیز ذکر شده است. در کنار هم قرار گرفتن این دو واقعه در یک باب ، اشاره ای به خادمین هیکل است که از دور بزرگ و پُرابهت دیده می شدند اما بی ثمر در زندگی مومنین. همچون درخت انجیربی ثمری که عیسی مسیح با آن روبرو شد.   آنچه برای خداوند حائز اهمیت است، نه شکوه و جلال آئین ها و مراسم عبادی ما، بلکه  ثمره زندگیمان در زندگی دیگران است. باید چون نمک طعم دهنده و مانع فساد در زندگی سایرین باشیم.    خداوند می خواهد موثر و ثمرده باشیم.   این تذکرخداوند، امروزه نیز برای خادمین عهد جدید صادق است.   نویسنده: کشیش م. مدبر

Jun/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 188 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر