رومیان ۱۳ : ۱ خیلی شفاف و ساده از ما ایماندران در خصوص عملمان نسبت به حکومتمان توضیح می دهد : «هر کس باید تسلیمِ قدرتهای حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرتهایی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده‌اند » شفاف و روشن می باشد و مثل اینکه غیر از این عمل کردن دیدگاه چپ گرا و رادیکالی می باشد و حتی می توانم بگویم کمونیستی است ( باب و آیه هیچ اشاره ای به ستمکار بودن حکومت نکرده و همچنین به کفر بودن آن ، خیلی روشن و قابل فهم که هیچ نیازی به تفسیر ندارد به همه حکومتها اشاره شده است ). خوب وظیفه ما ایمانداران در ایران نسبت به این حکومت دروغ و ظلم و غیر ایرانی با توجه به دقیقاً همین آیه و ایه های دیگر را نمی گویم چیست؟ ( مشخص می باشد که اعمال ما می بایست به دور از آرزوها و امیال ما باشد)؟

در تفسیر کلام خدا و نیز در شکل گیری یک آموزه یا تعلیم کتاب مقدسی، رعایت این مسئله بسیار حائز اهمیت است که فقط به یک یا دو آیه در کتاب مقدس اکتفا نکنیم و به تمام متن کتاب مقدس وفادار باشیم. وقتی به مجموعه کامل کتابهای کتاب مقدس و مضمون آنها توجه می کنیم، شاهد خدایی هستیم که خواهان عدالت و حق یک ملت است. از زمان نوح گرفته تا زمان عاموس نبی. توجه داشته باشید که یکی از خصوصیات بارز الهی عدالت خواهی او است. خدا فریاد قوم مظلوم اسرائیل را در مصر شنید و به داد آنها رسیدگی کرد و این نقطه از کتاب مقدس به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کتاب مقدس می باشد. اینکه چرا پولس رسول در این آیه مسیحیان را دعوت به اطاعت از فرمانروایان می کند و آن هم مشخصاً فقط در یک آیه قید شده جای بسی بحث و تبادل نظر است.

در ضمن تنها جنبش کمونیستی نبوده که برضد ظلم در تاریخ برخاسته. جنبشهای سیاسی و دموکراتیک زیادی در دنیا به دنبال عدالتخواهی بوده اند و برداشت شما از اینکه اینگونه افکار می تواند کمونیستی باشد، به نظر اینجانب برداشت صحیحی نیست. در دنیای ما جنبشهایی مثل جنبش مارتین لوتر کینگ که کشیش باپتیست بود و خواهان برابری نژادی در آمریکا بود و نیز جنبشهای بسیار دیگر که غیرکمونیستی بوده، اما دارای رنگ و بوی عدالت خواهانه بوده وجود داشته اند.

به هر ترتیب پیشنهادی که بنده به شما می کنم این است که توجه خود را از یک آیه به صورت مجرد در کتاب مقدس برداشته و به مجموعه و متن کامل کتاب مقدس معطوف سازید. ما مسیحیان فقط به رومیان باب 13 آیه 1 به صورت مجرد نگاه نمی کنیم بلکه این آیه را در سایه تمام مجموعه کتابهای کتاب مقدس تفسیر می کنیم.

Jan/10/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر