چرا تعمید می گیریم؟

تعمید در آب به همراه ایمان آوردن به مسیح می باشد و در واقع با تعمید آب اعتراف می کنیم که به مسیح ایمان آورده ایم و تولد تازه می یابیم. توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح خداوند و به همراه آن، تعمید آب ما را از گناهانمان رهایی بخشیده و از داوری و محکومیتی که بر ما قرار دارد، نجات می بخشد.

موفق باشید.

Apr/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر